* Zullen er opnieuw kamervragen rijzen zoals toen, Jan Hanlo zijn oote oote boe schreef?

 

Er staat langs de weg

Geen steen of graf

Als een verwant die niet opricht

 

(Hávamál)

 

Een witregel.

Om dit gedicht te laten uitwasemen. Daarna zou ik de duiding van dit kleine gedicht kunnen gebruiken als inleiding op een stuk over de poëzie.

Of niet de duiding. Direct duiden is als een zwachtel binden om onontgonnen gebieden die voorgoed worden bedekt terwijl een eerste lezing nog in stilte gaande is. Een bepaalde uitleg die iets anders al uitsluit, geeft niet genoeg ruimte aan een gedicht dat met zorg is gemaakt. Daar ga ik van uit.

De eerste indruk van een gedicht, kan je dat gevoel noemen? Bevinden we ons dan in het gevoelsgebied van de lezer? Of doet de ratio mee omdat we het over taal hebben en taal niet ontkomt aan betekenissen die ze oproept? We hanteren gemeenplaatsen in onze taal over de dingen. In onze conversaties herhalen we ze. Daarom zou het gedicht lezen en daarna eerst zwijgen, een goede houding kunnen zijn. Voor je het weet zegt iemand iets over het gevoel dat hij bij het lezen van een gedicht krijgt en roept het bij de ander ergernis op omdat die het gedicht rationeel wil verklaren. Voor je het weet, staan gevoel en verstand als twee fenomenen op twee verschillende schollen waarop continenten drijven met daartussen een grote spleet die tot in de diepte van de aarde reikt waarin chemische reacties gifgassend zich eens in de zoveel tijd naar boven stuwen.                                                                                              We construeren in de taal scheidslijnen zoals die tussen gevoel en verstand om daarmee het spreken vaart te geven in een hanteerbare geul met immer twee zijden.

De taal schrikt niet, bekend als ze van oudsher is, met alle ‘paren van tegenstellingen’.                                        Het gevoel en het verstand weten van elkaars bestaan. Zij hebben een relatie met elkaar, geen basalten wand ooit uit vuur opgerezen, staat tussen hen in. Terugkomend op bovenstaand gedicht; ik zet mijn analytische vermogen voorlopig in een vervallen wachthokje bij een denkbeeldige tram of bus. Daar vindt mijn denken vaker plaats, tussen hoeken van staal en glas, beton of steen, waar het zich bezighoudt met zijn eigen gedachten wanneer die door mij nog niet bewust worden gedacht.

Aankondiging; Het gedicht wordt hier toegestaan zichzelf te zijn boven een stuk tekst waarin ik de poëzie overdenk.

‘Waar er veel gepraat is over de dingen, zijn de dingen zelf ver weg’

Je zou voor het zelfstandig naamwoord ‘dingen’, zelfstandige naamwoorden kunnen invullen die blaken van de zelfstandigheid zoals ‘Bomen’, of ‘Honden’. ‘Boeken’. ‘Horloges’. De uitspraak suggereert hoe de taal verder van ons weg ligt dan de dingen zelf of het Zelf in de dingen. Dat er een afstand ontstaat tussen het subject en de objecten zodra het subject, dingen gaat benoemen Bij het uitspreken van taal, zien we de slipjassen van de wezenlijke duiding der dingen om de hoek wegglippen omdat we taal lieten klinken, loslippige domkoppen als we zijn. Een moment vol taligheid en weg loopt het water in de bron. De taal past optima forma in een folder die reclame maakt voor het zo min mogelijk gebruik van de taal in dienst van het zwijgen, wil men een zo helder mogelijke relatie nastreven met de dingen.

Maar de fase van de peuter die de eerste dingen in zijn omgeving leerde vertalen in woorden die als eerste diamanten werden geslepen... Ik merkte direct de grote voordelen van de taal boven het zwijgen. Ik kreeg dingen gedaan van mijn moeder die ik nooit eerder voor elkaar kreeg en die huilende strot was vermoeiend. Toen ik liep op dat breed begaanbare pad waar vele familieleden al flink in rond hadden gestruind en ik mijn eerste gedachten, verbond aan uitspreekbare woorden en zinnen, merkte ik direct hoe mijn prille werkelijkheid ten gunste van mijzelf werd beïnvloed door mijzelf; ik niet meer weg te slaan van de taal. Mijn Wil werd verklankt en gedragen - beantwoord met het gunstige gedrag van een ander. Met het gebruik van de taal wordt je leven drastisch gewijzigd.

Een schilder gebruikt kwasten en verf, de beeldhouwer gips, steen, polyethyleen en de dichter gebruikt woorden. Soms wordt een herkenbare situatie uitvergroot en slaat een intieme openbaring aan het slot van een gedicht toe. Soms wordt de taal in de poëzie gebruikt alsof we met het gedicht in de krant staan tussen de enorme brij van non-fictie in en lost het gedicht zichzelf daar op. Soms buitelen de woorden over elkaar heen en word je dronken van taalmuziek. Hoe dan ook; goede kunst is zichzelf. Goede poëzie is zichzelf. Je kan haar vergelijken met een kunstwerk. Maar de dichter is - anders dan bij de andere kunstenaars en hun kunst - een kunstenaar die zijn materiaal overal tegenkomt, ja zelfs meeneemt naar de bakker al zal hij daar zijn materiaal gebruiken om er in de eerste plaats zijn zinnen zodanig te formuleren dat ze helder maken welk volkoren brood hij nodig heeft. Al moet ik bekennen dat ik wel eens droom van een medemensch die naast me staat bij de bakker en dan deze regels van Pierre Kemp zacht prevelt wanneer hij zijn juist betaalde twee broden in zijn hand neemt.

Ik zie het brood en lach maar stil
en snuif héél langzaam aan de goede geur.
Ik ruik het hart en de gebakken schil
ieder voor zich en in zijn eigen kleur.
Ik keer het om en voel naar zijn gewicht
en tast 't reliëf af met een tere hand.
heeft ieder brood niet een eigen gezicht,
als kwamen er geen twee broden van één land?

Uit: 'Verzameld werk', 1976.
Pierre Kemp

Het bronzen beeld hoeft zich niet keurig te gedragen en of zich volledig bewust te zijn van zijn functie of nut. Het gedicht hoeft dit ook niet. Denk aan de revolutionaire leegtes van het blanke linnen tussen de talloze verfplekken op de schilderijen van Edvard Munch. Dit soort leegtes waar de verf slipt, mogen in de taal een functie dienen wanneer de dichter deze verkiest om daarmee effect te bereiken. De dichter past die leegte bewust toe. De dichter past verwarring bewust toe. De dichterlijke taal mag zich wild of ingetogen gedragen en alle gradaties ertussen gebruiken. Net wat de dichter verkiest en bijdraagt aan dat ene ding wat iedere kunstenaar wil; de juiste vorm tegenkomen waarmee hij effect kan sorteren en daarmee de werkelijkheid van een ander gezicht voorzien. Hij treft via de poëzie Elders. Hij gebruikt geen bodemschat maar woordenschat, materiaal dat meer dan ooit, in vele vormen om ons heen ratelt en op iedere straathoek ligt te gisten.

Bepaalde kunst lijkt weer in de beklaagdenbank te worden geplaatst. 'De dichtkunst uit Arabië gedraagt zich nooit elitair', maakte een burgemeester van een grote stad onlangs helder in zijn betoog. Vluchtelingen die in hun eigen nieuwe Nederlands als tweede taal, hun eerste pennenvruchten aan het papier toevertrouwen en worden gesteund door maatschappelijk werkers, taaldocenten en ga zo door; ze zijn nodig. Hun voorbeeld stimuleert andere nieuwkomers die willen integreren en de taal zich eigen maken om zich een weg proberen te banen in de totaal anders ingerichte samenleving. Bibliothecarissen die schrijven, mogen bestaan en ook gelezen worden en zijn tevens belangrijk. Maar de dichters? De dichters die met het armoedige woord ontoegankelijk worden aangeduid, lijken in 2019 a priori een scheve schaats te rijden. Bernlef was een liefhebber van de grens en het tussengebied. Veel kunstenaars verkennen grenzen en tussengebieden. Tussen de stalen rasters van de meningencultuur in, gebruikt de dichter woorden die hij op hun ruggen legt, daarna dubbel vouwt en als nieuwe eenlingen in een vlak zet dat zichzelf totaal zo lijkt het, en schijnbaar isoleert van de autobiografische werkelijkheid. Die poëzie kan daar nog lang blijven liggen!                                                                                                         

Een kunstenaar is zijn eigen metafysica en aan niemand verantwoording schuldig. Hoe en waar het biografische element verscholen ligt is niet zijn plicht om mee te delen aan de beschouwer van een kunstwerk. De poëzie die abstracter in de vorm gegoten zit lijkt nu tot een malloot verworden die een loopje neemt met ons bestaan en de vraag rijst bij sommige lezers t.a.v dit soort poëzie; waar bevindt zich het biografische element? Mag dit wel?                                                  Staan er genoeg politieagenten op de hoeken van de straten die waken opdat onze bergen van taal niet teveel gerelativeerd worden door taal die zich totaal anders gedraagt in malle eigenaardig ogende kafjes die ons in de boekhandel aangluren? Is de poëzie een vrijheidsbrief voor de totale anarchie? Moeten er opnieuw Kamervragen rijzen zoals toen Jan Hanlo zijn oote oote boe schreef en men zich afvroeg waar het met de poëzie heen ging in Nederland? Of hunkert de schrijfster van dit stuk naar die tijd?

‘Echt gebeurd’ in theater Toomler vierde onlangs een jubileum. Mensen brengen hun waar gebeurde verhalen voor het voetlicht. De behoefte aan waargebeurde verhalen is groot. Uitgeverij De Bezige Bij draagt een nieuwe tak aan haar boom; het verhaal dat goed is geschreven maar de garantie biedt dat het echt is gebeurd! Zo koop je nog eens een boek als een nieuwe auto, als een occasion met een ware garantie. Wanneer het echt is gebeurd leest het makkelijk weg en durft men als eenling wel het pad te bewandelen in een museum of het kruldeurke op te nemen en te openen van een dichtbundel. Hoe zal het met de literaire verbeelding staan in de toekomst? Philip Roth zag overal bergen zand verspreid in het land,van graven die al uitgegraven lagen. En ik ben in een goede tijd geboren; ik ontdekte Franz Kafka, Louis Ferron, Peter Handke, Paul van Ostaijen, Stephane Mallarme, Arthur Rimbaud, Antonin Artaud met rode oren gefascineerd als ik ben door datgene wat verder weg ligt en zich niet meteen laat kennen. Alles wat tijd van mij wil roven trekt mij; alles waarin mijn innerlijk verborgen ligt en waarmee ik ergens binnen kan dringen waarna het onbegrijpelijke toeslaat en de indruk achterlaat hoe indrukwekkend groot de wereld is, houdt mijn warmhartige voorkeur.

‘Poetry can communicate before it is understood’

(T.S. Eliott)

De communicatie begint al wanneer je het boek oppakt uit de kast. Zomaar open slaan en daar begint in de hoek van je oogopslag de koets te rijden die communiceert terwijl je nog niets begrijpt. Poëzie wordt al lezend tot poëzie gemaakt. Sommige dichters verkleinen de ruimte voor de lezer, andere dichters vergroten die. De vrijheid wordt hoog opgevoerd wanneer de toeschouwer in het gebied van de abstractere kunst treedt. Wat hij beleeft wanneer hij leest of wanneer hij in een museum het beeld uitgevoerd in brons of steen beschouwt, is totaal aan hem en gelukkig niet eenduidig of begrensd. Ik vraag me af of sommige toeschouwers met die vrijheid om kunnen gaan. Ik ken geen vrijer en mooier mens dan een mens die kunst maakt of van kunst geniet. De ware erotiek. Een goede kunstenaar is iemand die de eeuwige beginner blijft. Ja, maling heeft aan het woord kunst of kunstenaar en iedere keer opnieuw begint op een blanco manier. De eeuwige beginner blijven kan ook als adagium klinken voor de toeschouwer of lezer, hier lijken kunstenaar en toeschouwer op elkaar. De lezer kan een eeuwige beginner blijven die zich iedere keer opnieuw instelt op een gedicht en alleen dit gedicht wat hij bijv. weer leest voor de tweede keer en probeert te naderen. De kunstenaar zoekt iedere keer opnieuw de vorm die past bij zijn ongebreidelde innerlijk en vindt nieuwe zeggingskracht in een nieuwe vorm. En dat kan de kunstgenieter ook overkomen.

In Ijsland zag ik een toerist met beide benen op twee afzonderlijke schollen staan. Hij liet zich fotograferen met uitgestrekte armen alsof hij trots een reusachtige magma-vis torste. Natuurlijk liet hij zich fotograferen. In Ijsland kan het. Tegelijk hermetisch en of toegankelijk zijn terwijl we in de resterende tijd alles tot gemakkelijke avatars reduceren en inkleuren zodat we wederom erover kunnen spreken. Scheidslijnen hanteren. Recensies lezen. Ballencodes noteren.

De kop bijt hier in zijn eigen staart want verheldert mijn taal in dit stuk? Of houd ik een pleidooi voor mijzelf? Houd ik een preek voor mijn eigen zog. verbannen continent? O dichter. O lieve magma-volle dichte, je probeert het, met je kunst een gebied als een tijdelijk oord aan te bieden waar kristallen worden geploegd in het innerlijk van de lezer. De dichter is een kunstenaar. Zijn materiaal heet taal.

Conclusie

Men kan zowel toegankelijke als ontoegankelijke poëzie lezen, zeker, wanneer de lezer het denken af en toe in een vervallen wachthokje plaatst. Zwijgen levert tijd en nuance op terwijl internetfora een continent omver blazen. Dat vormt een mooi paar op... van…tegenstellingen. Laten we zwijgen tussen de puinhopen van de taal, in dienst van de Kunst.

 

 

* VAN ELLENDE EDEL -  STÉPHANE MALLARMÉ: MYSTERIEUZE HERSENSPINSELS EN HET VRIJE VERS                                                       Hein Aalders

In dit hoofdstuk ontleed en annoteer ik Slauerhoffs eerste gepubliceerde boekrecensie. De inmiddels twintigjarige medicijnenstudent bespreekt een bundel essays van Stéphane Mallarmé (1842–1898). Dat is om verschillende redenen een opmerkelijk feit. Behalve belangstelling voor de versvorm toont de bespreking zijn fascinatie – hoe ongearticuleerd ook geformuleerd – voor duistere, mystieke literatuur. Want ook al staat Mallarmé’s poëtica hem niet helemaal helder voor de geest, blijkbaar is de jonge Nederlandse dichter geraakt door de taal en het donkere mysterie van de ‘hersenspinsels’ van deze als ‘moeilijk’ bekend staande symbolist.

3.1 Schrijven voor Propria cures
In 1918 heeft Slauerhoff er bijna twee jaar van zijn medicijnenstudie aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam op zitten. Naast de colleges die hij volgde in en rondom de Oudemanhuispoort bracht hij veel tijd door in het Leesmuseum op het Rokin 102. In de grote leeszaal op de eerste verdieping, die tot middernacht open bleef, lagen honderden dag- en weekbladen en de leggers van talloze nationale en internationale literaire tijdschriften. Er was een bibliotheek met 30.000 boeken (Hazeu 1995: 77–78).
In dat jaar leerde Slauerhoff de drie jaar oudere rechtenstudent Maarten Vrij kennen, met wie hij tot augustus 1923 goed bevriend zou blijven en veel zou corresponderen (id.: 78–79). Eind 1918 schreef hij aan Maarten: ‘Gister thuiskomende van onze wandeling, maakte ik direkt een opstel over Divagations van Stéfanne Mallarmé en zond dit bij P.C. in voor het bekende doel.’ (id.: 98) Slauerhoffs bespreking van het boek verscheen op 14 december 1918 in het ‘Amsterdamsch studenten-weekblad’ Propria cures (PC), in de rubriek ‘Van vreemde Landen’, onder zijn gebruikelijke pseudoniem voor dat blad: J.E.
Sinds 2 maart van dat jaar publiceerde hij met enige regelmaat in PC. Daarvoor, vanaf februari 1917, had Slauerhoff, die geen corpslid was, alleen nog maar in de jaarlijkse studentenalmanakken gestaan. Maar het weekblad PC, waarin bijna uitsluitend corpsleden publiceerden, had een groter lezerspubliek en verscheen natuurlijk veel vaker.

Vóór zijn boekbespreking van Divagations had hij al twaalf gedichten in PC gepubliceerd, in het Frans, merkbaar onder invloed van Verlaine. Het zijn individueel geïnspireerde verzen maar ook scheld- en spotdichten op zijn eigen studentenvereniging USA (Unitas Studiosorum Amstelodamensium), omdat die werk van hem had geweigerd. PC had toen al de naam meer te durven en verder te gaan dan gebruikelijk was. In oktober 1919 zou Slauerhoff tot de redactie toetreden (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.2).

3.2 Mallarmé’s hersenspinsels
Divagations – afdwalingen, uitwijdingen, maar met een ironische bijbetekenis: hersenspinsels, geraaskal – was in januari 1897 in een oplage van vierduizend exemplaren[i] verschenen in de Bibliothèque Carpentier van uitgever Eugène Fasquelle in de rue de Grenelle no.11 in Parijs. In het 377 pagina’s tellende en in een geel omslag gestoken boek had Mallarmé zijn kritisch proza verzameld. Het zou zijn laatste bij leven verschenen boek zijn – hij stierf anderhalf jaar later.

De titel Divagations is voor Mallarmé veelbetekenend. Hij wilde ermee zeggen dat dit werk, nog maar een zwakke afspiegeling was van wat hij ooit zou publiceren en waaraan hij al zijn hele leven werkte, Le Livre, getuigend van een op de Bijbel teruggrijpend verlangen, waaraan ook romantici als Hugo en Lamartine met hun ‘universele’ epische gedichten hebben toegegeven. Mallarmé vond dat alles in de wereld bestond om ten slotte in een boek uit te monden, zoals een van zijn bekendste uitspraken luidt, opgetekend in een brief aan Verlaine: ‘j’ai toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d’alchimiste […]. Quoi? […] un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hazard, fussent-elles merveilleuses… J’irai plus loin, je dirai: Le livre persuadé qu’au fond il n’y en a qu’un’ (Mallarmé 1998: 788). De ambitie om de waarheid van de wereld in één boek te vangen bleef steken in talloze (deels cryptische) aantekeningen. Divagations beschouwde hij dus slechts als ‘un recueil des inspirations de hazard, fussent-elles merveilleuses’.

Vreemd toch, dat Slauerhoff een ruim twintig jaar eerder verschenen boek bespreekt. Erg actueel is dat niet. Mallarmé was nog in de vorige eeuw gestorven, op 9 september 1898, vijf dagen voor Slauerhoff het levenslicht zou zien. Blijkbaar was de student Slauerhoff tegen een van de ongetwijfeld weinige exemplaren die ervan in Nederland terecht waren gekomen, aangelopen – antiquarisch misschien – en heeft hij niet geaarzeld om het boek aan te schaffen. Tot zijn genoegen waarschijnlijk, want het exemplaar bleef tot zijn dood in 1936 in zijn bibliotheek.

Overigens was het werk van Mallarmé in het naoorlogse Nederland allerminst gemeengoed geworden (en dat zou het ook later niet worden). Anders dan de veel toegankelijker Verlaine, die sedert het eind van de negentiende eeuw op veel weerklank hier te lande kon rekenen, bleef Mallarmé de grote onbekende, en, zo al gelezen, voor velen ook de grote onleesbare en onbegrijpelijke. Willem Kloos zag er in 1891 in ieder geval niets in. In De nieuwe gids kenschetste hij diens poëzie als ‘knutselig gedoe’.[ii] Te abstract, te rationeel voor iemand die de allerindividueelste emotie als een veel belangrijker richtsnoer beschouwde. Alleen een Frans georiënteerde schrijver als Erens kon hem aan het slot van de negentiende eeuw op waarde schatten. Hij had Mallarmé dan ook ontmoet, samen met zijn vriend, de schilder Isaac Israels, op een van de beroemde ‘mardis’, de dinsdagsoirees in de Parijse rue de Rome, waar Mallarmé zijn gasten in huiselijke kring ontving en hen op exposés over poëzie trakteerde, die ten slotte alleen nog door de beste leerling, Paul Valéry, te volgen waren. Erens schreef over hun bezoek in Vervlogen jaren (1989: 297–302 en 436–438). Volgens Harry Prick (1979) heeft Van Deyssel, anders dan Kloos, wel ijverig, maar tevergeefs, geprobeerd de poëzie van deze ‘Pool-reiziger naar het poëtisch-absolute’ – de aanduiding is van Nijhoff (1982: 194) – te doorgronden. Ook een bijdrage aan De nieuwe gids, meldt Prick, waartoe Mallarmé, een jaar voor zijn dood, zeker bereid was, liep op niets uit door de zoveelste kliniekopname van Kloos en een eeuwig te betreuren besluiteloosheid van diens confrater en redacteur Hein Boeken.[iii] Pas later zullen een paar schrijvers hun belangstelling voor, en in een aantal gevallen ook beïnvloeding door, de Franse symbolist par excellence tonen: Leopold[iv], Boutens[v], Van de Woestijne[vi], Nijhoff[vii]  en Van Ostaijen[viii].

En nog opvallender is het dat juist Slauerhoff, die sedert de laatste jaren van zijn leven als de verpersoonlijking van de Forum-poëtica gold – dat is de aanwezigheid van de persoonlijkheid van de schrijver in diens werk –, aan het begin van zijn schrijverscarrière interesse toonde voor deze Franse dichter, voor wie ‘la disparition élocutoire du poète’ een eerste vereiste in de dichtkunst was. Het zou op een ontwikkeling in Slauerhoffs poëzieconceptie kunnen duiden. Maar behalve het voor de hand liggende feit dat etiketten te gemakkelijk worden geplakt en zelden de volledige inhoud dekken, laat deze schijnbare tegenstelling zien hoe gecompliceerd de verhouding tussen de persoonlijkheidscultus enerzijds en de ontindividualisering anderzijds binnen de figuur van de schrijver Slauerhoff ligt. In het werk van de rijpere Slauerhoff is er namelijk naast de zucht om het persoonlijke tot poëzie te maken telkens de neiging de persoonlijkheid van de dichter uit te leveren aan een andere, geleende persoonlijkheid. In ieder geval houd ik het voor aannemelijk dat de lectuur van Mallarmé hem, bewust of onbewust, op het spoor heeft gebracht van nieuwe literatuuropvattingen, zoals het mysterie dat poëzie aankleeft, de schoonheid van de taal(kunst) en de vrijheid die uitgaat van het vers libre.

3.3 Slauerhoffs bespreking van Divagations
De twintigjarige student Slauerhoff spreekt in de aanhef van zijn stukje omstandig zijn ontzag uit voor dit boek van de grote Franse schrijver: ‘Als gij op het banale gele omslag van het boek de naam ziet staan, de naam van Stéphane Mallarmé, weet ge terstond dat daar een kostbaarheid ligt van zeldzame waarde. Gij ziet verder dat het exemplaar tot het “quatrième mille” behoort en gij voelt u gestreeld zelf te gaan worden, een der zeldzamen, een der 4000 die het boek lazen.’ De in zijn ogen beperkte oplage ‘doet een gewas vermoeden waarvan de zaden slechts op zeer uitgezochte plaatsen willen gedijen’. Maar vooral is hij onder de indruk van de kwaliteit van de inhoud. ‘Het is een kostbaar juwelenkistje’ (al deze en volgende citaten uit Slauerhoff 1983a: 48–50).

Opvallend is de kleur zwart waarmee hij de verzamelde stukken van Mallarmé kenschetst. De vergelijking met edelstenen wordt doorgetrokken: ‘de omsloten diamanten glanzen zwarter, dan zij waterhelder schitteren’, ze ‘dragen nachtelijk licht’, ze worden door de lezer ‘uit hun donker’ gelicht en het zijn ‘zwarte crayon teekeningen van zeer verwarde streeping’. ‘Ze moeten beschouwd worden als een zwart bosch’, ‘een doolhof’, ‘zwartglanzende vlakken’, ‘een somberder gebeuren’, ‘hier dolen zwarte gestalten in zwarter donker’. Hun zwartheid duidt dus behalve op hun ondoordringbaarheid ook op een zekere mate van droefheid en melancholie: Slauerhoff constateert dat de stukken van Mallarmé alleen ‘soms bij een geluk in een floers van schoone droefgeestigheid’ te zien zijn.

Die voorkeur om het werk van Mallarmé met de kleur zwart, met somberheid en duisternis aan te duiden is in die tijd, en nog steeds, gebruikelijk. Het is een cliché geworden. Al tijdens zijn leven gold Mallarmé als de maker van onbegrijpelijke gedichten en precieus maar cryptisch proza. Zijn duisternis was berucht.

Slauerhoff richt zijn pijlen van bewondering op een viertal stukken. Het eerste betreft Mallarmé’s voorwoord bij het verhaal Vathek (1782) van de excentrieke en steenrijke Britse romanticus William Beckford (Mallarmé 2003: 1–20). Dit verhaal, dat nog geen honderd bladzijden telt, beschouwde Byron als zijn bijbel en het maakte ook op de andere Britse romantici een diepe indruk. Potgieter vertaalde het in 1837 en noemde het ‘eene Oostersche Faustiade’. In 1876 loodste Mallarmé Vathek de Franse literatuur binnen dank zij een voorwoord van zijn hand. Het hoefde overigens niet in het Frans vertaald te worden want het was door de kosmopoliet Beckford oorspronkelijk al in die taal geschreven. Wreedheid, luxe, sensualiteit en despotische willekeur vieren in dit verhaal ongetemd hoogtij. De Oriënt is er een met zorg opgebouwde droomwereld, waarin Beckfords zinnelijke gevoelens, die het puriteinse Engeland dreigde te verstikken, de vrije teugel kregen. Hij is ‘op zoek naar een genot dat ik [Beckford] thuis niet meer vinden kan’. ‘Mijn verbeelding zwerft naar andere landen.’ (geciteerd naar Heumakers 1983)

Stéphane Mallarmé (1842 – 1898)

Mallarmé’s voorwoord bij Vathek waardeert Slauerhoff met één woord: hij noemt het een ‘kristal’. ‘In deze zwartglanzende vlakken doemt een somberder gebeuren op, dan in Maeterlinck’s drama’s. Als deze voor een achtergrond van grijzen dood gebeuren, hier dolen zwarte gestalten in zwarter donker.’ Blijkbaar had Slauerhoff de Belgische symbolist Maurice Maeterlinck (1862–1949), die niet door Mallarmé wordt genoemd, al gelezen. In ieder geval zijn gedeeltelijk in vrije verzen geschreven poëzie, zoals blijkt uit Slauerhoffs stuk over het vrije vers uit 1924 (dat in hoofdstuk 10 uitvoerig besproken wordt). Maeterlinck schreef toneelstukken waarin hij in sombere symbolen de verstikkingskracht uitdrukte die de wereld en de mens van het mysterie ondergaan. In die stukken, waarin de invloed van Ruusbroec niet te ontkennen is, wordt het mysterie, evenals het fatum, tot een obsessie. Het zijn pogingen om het duistere, het ongrijpbare dat in de mens leeft, te benaderen. Slauerhoff bezat een groot aantal boeken van Maeterlinck.[ix]

Naar aanleiding van het prozagedicht ‘La pipe’ (Mallarmé 2003: 89–90) heeft Slauerhoff zich speciaal verdiept in dit rookfenomeen, dat ook bij andere Franse symbolisten – Mallarmé noemt ze niet, het is dus uit Slauerhoffs eigen lectuur en verwerking daarvan ontsproten – een opvallend attribuut is. Dit gedicht, zegt Slauerhoff, ‘is niet de eenige hymne in het Fransch aan dit wierookvat gewijd. Maar, terwijl bij Baudelaire de pijp belangrijk wordt gemaakt door het feit dat de auteur er uit rookt; […] terwijl Francis Jammes de pijp slechts aanbrengt als suggestief détail; […] wordt hij bij M.[allarmé] de Saint ampoule, die de essence van verleden schoonheid gecondenseerd bevat, welke uitzweeft uit den rook.’

We herkennen hier Slauerhoffs latere fascinatie voor de bedwelmende mogelijkheid van roken en met name van de opiumpijp, die hij op zijn reizen in de Oost zelf zo vaak zou hanteren, al was het alleen maar om de vele lichamelijke pijnen waaraan hij leed te verzachten. Maar hij toont zich ook gevoelig voor het symboolkarakter van de heilige ampul, die hier voor niets minder dan de poëzie en haar uitwerking staat.

Ook het prozagedicht ‘Plainte d’automne’ (id.: 84–85) bewondert hij, onder meer omdat er ‘een ontroering van gewone menschelijke proporties’ in te vinden is. En om dat aan te tonen geeft hij een citaat, zonder er commentaar aan toe te voegen: ‘L’orgue de Barbarie, dans le crépuscule du souvenir, m’a fait désespérément rêver… Je la savourai lentement, je ne lançai pas un sou par la fenêtre de peur de me déranger et de m’apercevoir que l’instrument ne chantait pas seul.’[x] Overigens heeft Slauerhoff zelf vele ‘herfstklachten’ geschreven. Zijn verzamelde gedichten tellen alleen al zestien verzen waarin de herfst in de titel figureert. Hij had, net als Jacques Bloem, een voorkeur voor het seizoen van het verval.

Ten slotte wijdt hij nog enkele regels aan ‘Crise de vers’ (id.: 204–213), dat Mallarmé schreef in 1886 en voor Divagations opnieuw bewerkte. Hierin kijkt hij terug op de ontwikkeling van het symbolisme. Mallarmé beschrijft dat de poëzie na de dood van Victor Hugo in een crisis is geraakt. Hugo was erin geslaagd alle proza, filosofie, welsprekendheid en historie terug te brengen tot verzen en omdat hij het vers in eigen persoon was, ontnam hij anderen als het ware het recht om te spreken.[xi] Nu Hugo dood is, grijpt de literatuur haar kans te ontsnappen aan de magische cirkel van het metrum dat nu niet langer wordt beschermd door de machtige Hugo, en gaat ze onbelemmerd haar weg nadat haar duizenden enkelvoudige elementen elkaar hebben losgelaten.[xii] Eerste symptoom: verscheidene jonge dichters laten de tot dan toe oppermachtige alexandrijn inclusief het eindrijm los en vinden het vers libre uit. Mallarmé weet dat spreken over vrijheid binnen de literatuur misplaatst is. Hij noemt die nieuwe vorm van het vers dan ook ironisch ‘polymorphe’. Niettemin ontmoedigt hij die jonge dichters niet, ‘omdat hij ziet dat zij als eersten de heilzame vernieuwing tot stand brengen die volgt op het verbrijzelen van de belangrijkste literaire ritmes’, aldus de Italiaanse literatuurhistoricus Roberto Calasso (2001: 94). Laforgue spreekt zelfs van de charme van het vers faux. Dan klinken de ‘savantes dissonances’ ook voor het fijnbesnaarde gehoor aantrekkelijk, terwijl ze nog geen vijftien jaar geleden met betweterige verontwaardiging zouden zijn veroordeeld.[xiii] Maar Mallarmé, die voor zichzelf vasthield aan de klassieke prosodie, zag verder dan de voordelen van het vers libre, die maar een fase betekenden in een proces waarin het uiteindelijk ging om ‘de ontsnapping aan de canon van de retoriek, die niet wordt afgeschaft maar niet langer bindend is, en voortaan ook niet meer kan pretenderen de stem van een gemeenschap te zijn’ (id.: 101). Nieuw was dus de mogelijkheid voor elke dichter om al naar gelang zijn vermogen en zijn individuele gehoor een eigen instrument te maken, zolang hij met kennis van zaken blaast, strijkt of trommelt (ib.).[xiv] De retoriek ondervindt hetzelfde lot als de alexandrijn: ze zou worden uitgeroepen tot een ‘nationale cadens’, een soort vlag, dus alleen bestemd voor feestdagen en speciale gelegenheden.[xv]

Het is mijns inziens van grote betekenis dat Slauerhoff deze poëticale tekst van Mallarmé op zo’n jonge, maar des te meer ontvankelijke leeftijd leest. Het kan niet anders dan dat althans varianten van deze poëtica, die ik in dit verband zou willen aanduiden met de ‘poëtica van de versbevrijding’, deel zijn gaan uitmaken van Slauerhoffs eigen poëtica. We zullen dat wat zijn versexterne poëtica betreft het duidelijkst zien in zijn essay ‘Over het “vrije vers” en versbevrijding in het Nederlandsch’ uit 1924 (zie hoofdstuk 10), waarin ook Mallarmé terugkeert, en in zijn Corbière-stuk van een jaar later (zie hoofdstuk 7).

Maar wat zegt Slauerhoff zelf over Mallarmé’s ‘Crise de vers’? Het zijn maar een paar notities die hij na het lezen ervan heeft genoteerd. ‘Men merkt,’ schrijft hij, ‘dat [Mallarmé] het Vers libre van Jules Laforgue, Verlaine en Rimbaud [de laatste wordt níet door Mallarmé genoemd – H.A.] toejuicht, maar slechts als reactie tegen het fotografisch vers der Parnassiens, dat hij voor zichzelf die overgang niet van noode heeft en zich terstond vrij voelt in de gebonden vormen van het traditioneele vers.’

Het is aardig om te zien dat Slauerhoff zich hier al heeft verdiept in de techniek van het vers (de stijl) en met name de ontwikkelingen die zich aan het einde van de negentiende eeuw in Frankrijk voordeden. Hij zal hier in het zeer lange en uitvoerige essay ‘Over het “vrije vers”’ op terugkomen. Zo ook op de theoreticus van het vrije vers, Gustave Kahn, die hij hier, bij Mallarmé, al signaleert. Slauerhoff citeert Mallarmé, blijkbaar met instemming:‘“M. Kahn avec une très savante notation de la valeur tonale des mots’’’.

Tot slot van zijn korte divagatie over ‘Crise de vers’ citeert Slauerhoff nog een mooie observatie van Mallarmé over de perversiteit van de taal, waarmee Mallarmé doelt op het voor een dichter ongelukkige feit dat de klank van een woord zich niets aantrekt van de betekenis van dat woord: ‘Tot nadenken stemt b.v. deze gedachte over “la perversité de la langue”: “[quelle déception,] devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscur ici, là clair”.’ De donkere klank van jour staat in flagrante tegenspraak met de betekenis van jour: het lichte gedeelte van een etmaal; bij nuit precies andersom: de lichte, open klank contrasteert met de donkere betekenis van het woord. Een klankgevoelige dichter als Slauerhoff, hoewel hier nog jong, sprak zo’n scherpe observatie van de incongruentie tussen de vorm en de betekenis van taal natuurlijk aan.

Afrondend noemt Slauerhoff Divagations ‘een evangelie der literatuur, ondanks de titel, maar een geheime Leer die doorschemeren laat, geen Verkondiging die alles in goddelijk licht zet. Ook de indeeling komt hier mee overeen, in het eerste deel de profeten: Verlaine, Villiers de l’Isle-Adam, Poe en Richard Wagner. In het 2e deel vooral de Leer: Crise de Vers, Le livre instrument spirituel, Magie, solitude.’[xvi] Maar: ‘Helder is geen gedeelte.’ En hij besluit met de verzuchting: ‘Men verheugt zich bij wijlen door de sluiers een vorm te zien en de blijde verwachting later meer te ontwaren. En het nederig bewustzijn dat hooger georganiseerde wezens, eeuwen later, alles tout simple zullen vinden.’

3.4 Conclusie
Het is op het eerste gezicht opmerkelijk dat Slauerhoff zich op jonge leeftijd (negentien, twintig jaar) voor het werk van de ‘moeilijkste’ Franse dichter van vlak voor zijn tijd interesseerde. Des temeer als men bedenkt dat deze nog jonge Nederlandse dichter volgens de gangbare opinie de laat-romantische, expressieve poëtica van Baudelaire zou aanhangen en niet de symbolistische, of zoals sommigen zeggen de modernistische, ontpersoonlijkende poëtica van Mallarmé. In de derde plaats is het opmerkelijk vanwege het tijdstip: er ligt 21 jaar tussen verschijning en bespreking van het boek. Gekeken naar de inhoud van het stuk valt het verder op dat hij belangstelling toonde voor de geschiedenis van het vrije vers in de Franse poëzie. Voorts dat hij gefascineerd was door de mysterieuze inhoud van sommige teksten, de taal waarin ze gesteld waren.

Toch gaat Slauerhoff in zijn bespreking eigenlijk voorbij aan de poëtica, de essentie van Mallarmé, die je als volgt zou kunnen samenvatten.[xvii] Poëzie, vond Mallarmé, heeft mysterie nodig. Het komt er niet zozeer op aan de dingen bij de naam te noemen als wel ze via een omweg op te roepen. Poëzie leeft van allusie en suggestie (twee belangrijke kenmerken van het symbolisme volgens Sem Dresden 1980: 143 en Ton Anbeek 1999: 76). ‘Peindre, non la chose, mais l’effet qu’elle produit’. Overigens, ook zonder volledig begrip valt van zijn (mysterieuze) poëzie te genieten. Je hoeft de tekst alleen maar enkele keren voor je uit te mompelen om ‘een tamelijk kabbalistische sensatie’ te ondergaan, zei Mallarmé zelf. Tegenover deze mysterieuze kant van poëzie, in welks opvatting Slauerhoff, ook later nog, moeiteloos kon meegaan, was poëzie, en vooral het maken van poëzie, voor Mallarmé tegelijkertijd een zaak van precisie en berekening, waarbij het toeval bij voorbaat werd uitgesloten. Dresden (1980: 30) sprak in verband met de symbolistische kunstopvatting van Baudelaire, in navolging van de door hem geadoreerde Edgar Allan Poe, over de ‘ingenieurstheorie’ van het kunstenaarschap. Poe en Baudelaire, en later Mallarmé (id.: 106–107,229), vestigden de nadruk op het rationele, bewerkelijke, bijna mathematische proces van dichten. De dichter vindt een nieuwe taal uit en gaat daarbij als een ingenieur te werk. Den Boeft spreekt in dit verband over het ‘cerebrale element in het poëtische proces’. De schoonheid is volgens Baudelaire het ‘resultaat van vernuft en calcuul’ (Den Boeft 1994: 174). Inspiratie lijkt onbelangrijk, ondergeschikt of zelfs, volgens Valéry, uitgesloten. Van deze zeer ‘bewust’ ontstane en gemaakte poëzie heeft Slauerhoff zich in verstheorie en -praktijk een tegenstander verklaard. In de Nieuwe Arnhemsche courant verwierp hij het ‘rythmisch geredeneer’ van Nijhoffs Vliegende Hollander (18 oktober 1930) en het ‘te sterke bewustzijn’ van sommige van Nijhoffs Nieuwe gedichten, die hij ‘overdoordacht’ vond (2 maart 1935), en zelf heeft hij door zijn vaak als te haastig gecomponeerde en slordig betitelde of, positiever geïnterpreteerd, expres onregelmatige verzen aangetoond dat het te lang sleutelen aan een tekst hem niet lag, sterker, ongewenst leek.

De grote literatuurhistoricus Paul Bénichou zag Mallarmé als het eindpunt van het romantische ‘project’, een kleine eeuw eerder begonnen met Hugo, Lamartine en Vigny, dichters die zichzelf hadden opgeworpen als zieners, leidsmannen van nation en humanité. Met hun poëtisch woord claimden zij voor zichzelf de rol van intermediair tussen God en mensheid. Mallarmé sluit hierbij aan, maar op een gefrustreerde manier. Hij hoort bij de ‘ontgoochelde’ dichters, onder wie Gérard de Nerval en Théophile Gautier. Mallarmé trekt echter als eerste de consequentie van die ontgoocheling. Bij hem leidt het echec van de dichterlijke ‘missie’ niet slechts tot retorische uitingen van onmacht en een cultus van l’art pour l’art, maar tot een revolutie in de dichterlijke taal waarbij de ontgoocheling zich ook uitstrekt tot het communicatieve vermogen. Vandaar de ‘duisternis’ van zijn poëzie. Het is een nieuwe poëtica, waarin hij het tekort van de taal om de wereld adequaat uit te drukken compenseerde met een hermetische, alleen in de poëzie te realiseren schoonheid.

Slauerhoff geeft in de relatief korte bespreking van Divagations nog geen blijk van een groot begrip van Mallarmé. Wel lees je de bewondering voor de grootheid en de statuur van Mallarmé, maar ook voor diens taal, én voor het vrije vers. Bovendien werd zijn kennis van de Franse literatuur door het lezen van Divagations ongetwijfeld verbreed en verdiept. Ook al was geen gedeelte helder.

NOTEN
i. Opmerking van Slauerhoff (1983a: 48). Noch de Pléiade-uitgave van 1950, noch de nieuwste, tweedelige van 1998–2003 (3500 pagina’s) vermeldt oplagecijfers van Mallarmé’s uitgaven, laat staan een beschrijving van het uiterlijk, zoals Slauerhoff die geeft (zie de eerste alinea van § 3.3).
ii. Letterlijk schreef hij: ‘dat dit zwaar-op-de-handsch en in resultaten ook zeer magere, knutselig gedoe totaal niets heeft te maken met de literaire kunst, zooals wij die beoefenen; en dat ik Mallarmé niet vind wat men een Meester, maar alleenlijk wat men een zoeker noemt.’ (Kloos 1891: 85)
iii. Boeken had Mallarmé in Latijnse versregels geïnviteerd voor een bijdrage in De nieuwe gids, waarop Mallarmé op 6 april 1896 enthousiast antwoordde: ‘Je réponds en humble Français, parceque vous le lisez, à votre admirable missive en latin, qui fit ma joie et me semble encore le parchemin d’admission dans un Ordre mystérieux et ancien : un peu, attendu qu’il s’agit de devenir votre collaborateur.’ Mallarmé bood een paar gedichten en een ‘série en prose’ aan maar tussen maart en oktober 1896 verbleef De nieuwe gids in een stilzwijgende lethargie, waardoor een unieke mogelijkheid aan de neus van het tijdschrift voorbijging (citaten Mallarmé uit catalogus 33 [z.j.], handschriftnummer 20, van antiquariaat Fokas Holthuis in Bemmel).
iv. Van Halsema toonde door bestudering van Leopolds bronnen aan, dat deze Mallarmé niet alleen goed gelezen had maar ook stof uit diens werk ontleende voor zijn eigen werk (Van Halsema 1989: 91–94; 245–280; 330–340).
v. Hoewel Boutens’ mystiek-wijsgerige levensgevoel vooral gevormd is onder invloed van Plato en de Bijbel, en hoewel Blok zich in zijn studie over de strofen van Andries de Hoghe (1983: 226) niet uitlaat over enige directe relatie met de Franse symbolisten, zijn er volgens Peperkamp (in idem 1997: 4,10 en Nap 1993: 16) toch wel directe invloeden in zijn werk van Mallarmé aan te wijzen.
vi. Van de Woestijne vond een geestelijke voedingsbodem voor zijn werk in het Franse symbolisme, vooral bij Baudelaire, Verlaine en Mallarmé, betogen zowel Van de Woestijnes biograaf P. Minderaa (1942) als Anne Marie Musschoot (1999: 9).
vii. Nijhoff rekende Mallarmé tot de allergrootste dichters en, zoals Van den Akker in zijn proefschrift liet zien, incorporeerde hij bepaalde literatuuropvattingen van Mallarmé in zijn eigen poëtica (Van den Akker 1985: 140; dl.ii: 46). Waar het zijn verspraktijk betreft lijkt de invloed van de poolreiziger naar het poëtisch-absolute, voor een deel athans, aanwezig in ‘Het lied der dwaze bijen’ (Wenseleers 1966: 111 en Van den Akker 1984: 79).
viii. Van Ostaijen, die in zijn beschouwend werk weliswaar niet vaak naar Mallarmé verwijst, werd door de in dit opzicht invloedrijke Sötemann (1984: 442) ingedeeld bij de autonomistische of zuivere poëtica, aan de wieg waarvan onder meer Mallarmé met zijn poésie pure heeft gestaan. Overigens heeft Thomas Vaessens (1998) een geslaagde poging gedaan het inmiddels ontstane beeld van Nijhoff en Van Ostaijen, welke laatste al eens ‘de Vlaamse Mallarmé’ werd genoemd (De Roover 1968: 53), als Nederlandse kopstukken van Mallarmé’s zuivere poëtica op belangrijke onderdelen bij te stellen. Feit blijft het, dat de in deze alinea genoemde schrijvers, de een meer dan de ander, Mallarmé’s poëtica korte of langere tijd hebben aangehangen en ten dele geïncorporeerd in hun eigen literatuuropvatting en / of verspraktijk.
ix. Onder andere de Nederlandse vertalingen Prinses Maleine, De indringer, De blinden, De zeven prinsessen, De geschiedenis van den soldaat, en in het origineel de in vrije verzen geschreven rijmloze poëzie van Serres chaudes (quinze chansons), voorts Le trésor des humbles en Le miracle de Saint Antoine.
x. Slauerhoffs fouten in de Franse citaten (die in Slauerhoff 1983a expres door de editeurs werden overgenomen) zijn door mij stilzwijgend na vergelijk met het origineel verbeterd.
xi. ‘Hugo, dans sa tâche mystérieuse, rabattit toute la prose, philosophie, éloquence, histoire au vers, et, comme il était le vers personellement, il confisqua chez qui pense, discourt ou narre, presque le droit à s’énoncer.’ (Mallarmé 2003: 204)
xii. ‘Toute la langue, ajustée à la métrique, y recouvrant ses coupes vitales, s’évade, selon une libre disjonction aux mille éléments simples’ (Mallarmé 2003: 205).
xiii. ‘Avec cette particularité toutefois amusante que des infractions volontaires ou de savantes dissonances en appellent à notre délicatesse, au lieu que se fût, il y a quinze ans à peine, le pédant, que nous demeurions, exaspéré, comme devant quelque sacrilège ignare!’ (Mallarmé 2003: 207) Calasso merkt op dat, op hetzelfde moment [sic! enige tientallen jaren later, namelijk pas in de eerste decade van de twintigste eeuw – H.A.], in de muziek iets dergelijks ontstond, toen Arnold Schoenberg in Wenen de tonaliteit van de als beklemmend ervaren chromatische toonladder afzwoer (Calasso 2001: 94).
xiv. ‘Le remarquable est que, pour la première fois, au cours de l’histoire littéraire d’aucun peuple, […] quiconque avec son jeu et son ouïe individuels se peut composer un instrument, dès qu’il souffle, le frôle ou frappe avec science’ (Mallarmé 2003: 207).
xv. ‘Jusqu’à présent, ou dans l’un et l’autre des modèles précités, rien, que réserve et abandon, à cause de la lassitude par abus de la cadence nationale; dont l’emploi, ainsi que celui du drapeau, doit demeurer exceptionnel.’ (Mallarmé 2003: 207)
xvi. De inhoudsopgave van Divagations was als volgt: ‘Anecdotes ou Poèmes’ [= ‘Poèmes en prose’] (waaronder ‘La Pipe’ en ‘Plainte d’Automne’); ‘Volumes sur le Divan’ (waaronder ‘Préface à “Vathek”’); ‘Quelques médaillons et portraits en pied’ (over Villiers de l’Isle Adam, Verlaine, Rimbaud, Beckford, Poe e.a.); ‘Richard Wagner, rêverie d’un poète français’; ‘Crayonné au Théâtre’; ‘Crise de vers’; ‘Quant au Livre’ (waaronder ‘Le livre, instrument spirituel’); ‘Le mystère dans les lettres’; ‘Offices’; ‘Grands faits-divers’ (waaronder ‘Magie’ en ‘Solitude’).
xvii. Hiervoor heb ik gebruikgemaakt, tenzij anders vermeld, van Heumakers 1995.

 

 

* NOGMAALS POËZIE                                                                                                                Paul van Ostaijen

Poëzie =  woordkunst. Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie zinnen, is noch doctoraal, noch dada. Zij is eenvoudig een in het metafysische geankerd spel met woorden. Niet alleen Wies Moens, Marnix Gijsen enz. houd ik voor poëtisch-ontwortelden, maar ook bijv. Seuphor die eindeloos geestige of gewaand geestige zinnen aan mekaar snoert, doch van taal of woord geen begrip heeft en geen gevoel voor de nuances van het woord. Poëtisch erken ik alleen Burssens als mijn kameraad, omdat hij als ik, met woorden speelt als een jongleur met vuurfakkels.

* De geschiedenis van het potlood Peter Handke

Een geheimzinnig leven leiden! Waarom leiden jullie geen geheimzinnig leven? Ik bedoel natuurlijk niet affaires, schatgraven, bergtoppen bedwingen, oerwouden doortrekken, curieuze hobby’s enz., maar het raadsel, waarvan de oplossing niet in de volgende aflevering volgt of aan het slot van het boek: het warme raadsel, niet het koude.

 * Heeft waarheid een toekomst? Essays, George Steiner

 De impulsen van intentionaliteit, van uitgesproken en bedekte betekenis, strekken zich uit van het broze oppervlak tot aan de onpeilbare, nachtelijk diepe structuren of pre-structuren van het onbewuste. (…) Niet één toeschrijving van betekenis is ooit definitief, geen associatieve opeenvolging of terrein van mogelijke weerklank is ooit eindig. De betekenissen en het psychische dat deze uitspreekt of, nauwkeuriger geformuleerd, dat deze codeert, zijn voortdurend in beweging. ‘Moeten we menen wat we zeggen?’ vraagt de psychoanalyticus. En wat is, na Rimbaud, die fictie van stabiele identiteit die wij ‘ik’ of ‘wij’ noemen?

   Het logische positivisme en de taalfilosofie, zoals ze zijn opgekomen in Centraal-Europa omtrent de eeuwwisseling en geïnstitutionaliseerd zijn in de Anglo-Amerikaanse praktijk, zijn oefeningen in demarcatie: tussen zin en onzin, tussen wat redelijk gezegd kan worden en wat niet, tussen waarheidsfuncties en metafoor. Het streven om ‘de taal te zuiveren’ van haar metafysische onzuiverheden, van haar oppervlakkige fantasmata van onderzochte conclusies, wordt ter hand genomen uit naam van de logica, van de glasheldere formalisering en het systematische scepticisme. Maar het kathartisch-therapeutische beeld, het ideaal van zuivering en restauratie tot ascetische helderheid, dat zo leefde in de Weense Kring, bij Frege, bij Wittgenstein en hun navolgers, heeft duidelijk te maken met de beroemde imperatief van Mallarmé: laat ons ‘de woorden van de stam zuiveren’, laat taal als zodanig doorschijnend gemaakt worden.

  Het vierde hoofdterrein van de taalkritiek en de deconstructies van de klassieke onschuld wat woord en wereld betreft, is van historische en culturele aard. (…) Dit vierde terrein is dat van de taal als een ontoereikend instrument en als een instrument van niet alleen politiek-sociale onwaarheid, maar ook van potentieel barbarisme. De brief des Lord Chandos van Hofmannsthal, de parabels van Franz Kafka, de gedachten over taal van Mauthner (een hoogst belangrijke, en dus niet erkende bron van Wittgensteins Tractatus) vertellen over het onvermogen van de mens om zijn diepste waarheden, zijn zintuiglijke ervaringen, zijn morele en transcendente intuïties in woorden te vatten. Deze wanhoop ten overstaan van de beperkingen van de taal zal een hoogtepunt vinden in de laatste kreet van Moses und Aron van Shönberg: ‘O Woord, o Woord dat mij ontbreekt’. Of in de onuitputtelijke parabel van Kafka over het dodelijke zwijgen van de Sirenen. De portiek-esthetische aanval op de taal wordt ondernomen door Karl Kraus, door diens leerling Canetti of door George Orwell (een wat verbleekte, maar rationeel bruikbare versie van Kraus). De politieke retoriek, de overweldigende leugenachtigheid van de journalistiek en de massamedia, de trivialiserende onzin van publieke en sociaal goedgekeurde verhandelingen, dat alles heeft vrijwel alles wat moderne mannelijke en vrouwelijke stadbewoners zeggen of horen of lezen tot een hol jargon gemaakt, een ziekelijke spraakzaamheid (de term die Heidegger gebruikt is Gerede). De taal heeft alle vermogen tot waarheid, tot politiek of persoonlijke oprechtheid verloren. Ze heeft haar mysteries van profetische intuïtie, haar verantwoordelijkheid jegens de accurate herinnering verhandeld op de markt, op de massamarkt. In het proza van Kafka, in de poëzie van Paul Celan of van Mandelsjtam, in de messiaanse linguïstiek van Benjamin en in de esthetica en politieke sociologie van Adorno opereert de taal, vol twijfel aan zichzelf, op het scherp van de stilte. Wij weten nu dat het Woord, als het ‘in den beginne was’’, ook bij het einde aanwezig kan zijn: dat er een vocabulaire en een grammatica van de vernietigingskampen is, dat thermonucleaire explosies de naam ‘Operation Sunshine’ kunnen krijgen. Het was alsof het wezenlijke, identificerende attribuut van de mens – de Logos, het organon van taal – in onze mond gebroken was.

  De consequenties en correlaten van deze grote filosofische-psychologische ondermijningen en van de westerse ervaring van volstrekte politieke onmenselijkheid zijn alomtegenwoordig. Ze zijn te talrijk en te uiteenlopend om  nauwkeurig aangeduid te worden. Een groot deel van de klassieke vorming, van de litterae humaniores zoals ze onderwezen en gepraktiseerd zijn vanaf het hellenistische tijdperk tot aan de beide wereldoorlogen, is verloren gegaan. Er is een drastische aftocht uit het woord gaande in de speciale en toenemende numerieke of symbolische codes, niet alleen in de exacte en toegepaste wetenschappen, maar ook in filosofie en logica, in de sociale wetenschappen. Het beeld en het onderschrift overheersen steeds groeiende sferen van informatie en communicatie. De waarden die impliciet vervat zijn in retorica, in het citeren, in het canonieke corps van teksten, staan onder zware druk. Het is meer dan waarschijnlijk dat de uitvoering en persoonlijke ervaring van muziek nu gaan in de richting van het culturele draaipunt dat voeger de spil was van de cultivatie van verhandelingen en literatuur. De methodische ontwaarding van het gesproken woord in politieke propaganda en in het esperanto van de massamarkt zijn te sterk en te vaag voor een gemakkelijke definitie. In beslissende opzichten leven wij nu in een beschaving ‘na het woord’. (…)

Geen zin die in enige begrijpelijke taal is uitgesproken of geschreven, is in de strikte betekenis van het denkbeeld origineel. Het is slechts een zin te midden van de formeel onbegrensde hoeveelheid transformationele mogelijkheden binnen een door regels gebonden grammatica. het gedicht of toneelstuk of de roman, is strikt genomen, anoniem. Het behoort tot de topologische ruimte van de grammaticale en lexicale structuren en mogelijkheden. Wij hoeven de naam van de dichter niet te kennen om het gedicht te lezen. Die naam is zelf trouwens al  een naïeve en opdringerige toeschrijving van identiteit waar, in filosofische en logische zin, geen aantoonbare identiteit aanwezig is. het ‘ego’, het moi, in de zin van Freud, Foucault of Lacan, is niet alleen, zoals bij Rimbaud, un autre, maar een soort Magellaanse wolk van op elkaar inwerkende en veranderende energieën, gedeeltelijke introspecties, momenten van gecondenseerd bewustzijn, mobiel, onstabiel als het ware, rondom een nog minder bepaalbaar centraal gebied of zwart gat, van het onderbewuste, van het onbewuste of het voor-bewuste. Het idee dat we de intentionaliteit van een schrijver kunnen bevatten, dat we aandacht zouden moeten schenken aan wat hij ons vertelt voer zijn eigen bedoeling met of inzicht in zijn tekst, is volstrekt naïef. Wat weet hij van de betekenissen die verborgen of geprojecteerd worden door de wisselwerking van semantische mogelijkheden, die hij gedurende korte tijd heeft gedefinieerd en geformaliseerd? Waarom zouden wij vertrouwen op zijn eigen zelfmisleidingen, in zijn onderdrukking van de psychische impulsen die hem er hoogstwaarschijnlijk in de eerste plaats toe hebben gebracht een ‘tekstualiteit’ te produceren? De zinspreuk heeft het begrepen: ‘Vertrouw niet de verteller, maar het verhaal.’ Deconstuctionisten stellen de vraag: waarom zou je een van beide vertrouwen? Vertrouwen is niet de relevante hermeneutische toets.

*WIE KAN NOG WORDEN GEËMANCIPEERD?

Toen John Ashbery werd gevraagd naar zijn vermeende ontoegankelijke poëtica antwoordde de dichter met;

‘since I never tried to make my work inaccessible, I saw no need to make it accessible’.

Ik vraag me af wat er gebeurt wanneer een vrouwelijk dichter deze woorden als antwoord geeft. Wanneer een prille lezer bij haar aan haar keukentafel zit, waar het boek ligt dat ze schreef en zij met elkaar spreken over de tekst die de prille lezer zojuist heeft gelezen.

Of de uitspraak van Michel de Montaigne;

‘ik ben mijn eigen metafysica en ben aan niemand verantwoording schuldig’

Een kunstenaar die toevallig als vrouw geboren wordt, kan op dezelfde wijze, tot deze stellingname komen zoals Montaigne, verwoord. Een vrouwelijk dichter kan de werkelijkheid en de taal die daarin wordt gebezigd als ontoereikend ervaren. Zij wil een andere taal scheppen om daarmee de werkelijkheid te ontdoen van de vervuiling die voor haar in dezen, geldt. Een bepaalde vorm van deconstructie in de taal kan zij nodig vinden omdat de druk op de betekenissen zwaar zijn aangetast door ‘literair’ gebruik, of politiek en alledaags misbruik en of door de ineenstorting van waarden en openbaringen binnen de menselijke spraak als gevolg van het onmenselijke.

Wanneer zij dat pad van de deconstructie bewandelt zal zij meer moeite moeten doen om serieus te worden genomen. Eenmaal niet meer op een bepaalde manier verzorgend in haar kunst, en geen heldere illustratie of impressionisme toelatend, zal de vrouwelijke kunstenaar nog steeds de banvloek kunnen horen over ‘haar eigen wereldje’. Dan is er die verbanning gaande naar die gekke plek waar zij zichzelf wel serieus neemt maar de rest van de wereld niet - die kleine bedompte ruimte in haar geest of waar ligt die ruimte eigenlijk - die ondergelopen dionysische ruimte waarin zij al te subjectief en alleen, vanuit zichzelf redenerend en fantaserend, haar eigen denkbeelden over elkaar heen laat buitelen. Denkbeelden die mijlenver afstaan van alles wat we over de wereld in objectieve en goed onderbouwde en opgebouwde zinnen zouden kunnen beweren. Het wezen van de vrouw is in haar kunst, in haar abstracte kunst nog steeds zeer te wantrouwen. Een abstracte vrouwelijke kunstenaar leeft 1 huizenblok dichter bij de waanzin of de gekkin die in iedere vrouw van oudsher verscholen ligt dankzij eeuwen patriarchaat. In de vrouwelijke kunstenaar huist, wanneer haar baarmoeder zich heeft losgeweekt en niet doet waarvoor die is gemaakt, een gevaarlijke ledigheid die des duivels oorkussen is. Wanneer geen toevoegende verzorgende waardes zoals een uitleg van haarzelf of een verklarende inleiding over haar kunstwerk worden gegeven zal de conclusie snel zijn dat zij last heeft gekregen van een wandelende baarmoeder want zo heeft zij ver van huis kunnen geraken en komt zij tot haar vreemde onnatuurlijke daad; het maken van abstracte kunst. Haar abstracte kunst zal a priori veelvuldiger en onder grotere loepen gelegd worden voordat de ogen erop blijven rusten die het als een zelfstandig kunstwerk beschouwen waarin zorgvuldige keuzes zijn gemaakt en het toeval bijv. naar het geheel is gebogen dat in de vorm is gaan staan. Een ecriture automatique vormde bij Joyce een teken van een omslag in de literatuur en het begin van modernisme, bij een vrouwelijk kunstenaar dreigt de verbanning naar een eigen wereldje zoals die ook bij het kind geldt. Een wereldje waarin het onbewuste zich voortstuwt en nergens de contemplatie ruimte kan scheppen die tot deductie leidt en conclusies, andere keuzes toelatend die voor een verdiepende verrijking van het werk hebben zorggedragen en die het werk zelfstandig maken in zijn eigen zijnswijze.

Er is veel moed voor nodig om als vrouwelijke kunstenaar de abstractie op te zoeken en zonder uitleg te willen geven, die ruimte te vinden waar dit werk voor zichzelf kan spreken. Er is moed en incasseringsvermogen voor nodig en dus perseverence om - zonder in competitie te willen gaan met een grootmeester als Ashbery - serieus te worden genomen bij eerste presentatie van een abstract werk. Een vrouwelijke kunstenaar doet er nog steeds goed aan om een netwerk op te bouwen waarin bepaalde belangrijke mensen van allerlei geslacht maar vooral van hoge maatschappelijke rang in het kunstzinnig bestel, om haar heen staan. Dit geldt in Nederland zeker ook voor de mannelijke kunstenaars, ook dat is waar. Dus niet alleen het patriarchaat zal op haar werk drukken, ook de vrouwen die in dit patriarchaat zwenkend leven met de snelheid van een school vissen, en bereid zijn om een abstracte vrouwelijke kunstenaar aan te vallen omdat zij zich niet willen en of durven identificeren met, of niet willen worden gelijkgesteld aan, sympathiseren met die gekheid, deze ondeugdelijke en in de war zijnde geest die niet anders dan ondoorzichtig materiaal naar voren heeft gebracht waar heel het vrouwvolk zich in haar collectieve wezen voor schaamt. Alsof ergens is gesteld dat het geen pas heeft hoe de vrouwelijke kunstenaar het zoveelste bewijs levert, de eeuwig pijnlijke waarheid aan de oppervlakte te brengen wanneer zij abstract te werk gaat; ‘dat wezen met de al te lange haren en de al te zwakke gedachten’, (Schopenhauer) moet niet al te veelvuldig aan het licht komen.

‘en waar is de waanzin waarmee jullie moeten worden ingeënt’, schreef Nietzsche. Wanneer ik denk aan de druk van het patriarchaat en hoe vrouwen hierop met het sterk misvormde tegenbod kunnen komen (ik doel op overcompensatie in al te rationeel gedrag waar iedere vorm van gevoel of intuïtie, empathie, belachelijk wordt gemaakt ten gunste van de wetenschap waar zij zich aan hebben vastgeklampt) zie ik een onveranderde weg voor me. Er bestaan nog steeds vrouwen die zich diep verontschuldigen met het schaamrood op hun kaken voor hun woede of hun lachkik of hun sexuele behoeften. En ze zullen als eerste worden berispt door andere vrouwen. De doem en het mogelijke gevolg om buitengesloten te worden, wanneer ze haar gevoelens durft te tonen hangt nog steeds tussen de denkbeeldige ijzeren beugels van haar veelvormige kuisheidsgordels. En nu klinken er al weer stemmen dat de macho-man al weer is opgestaan - het wordt in nissen gefluisterd. Het zijn mannen die hardop durven zeggen dat ze het gezeur van vrouwen moe zijn. De swing of the pendulum doet zijn werk. Het zijn m.i. deze kunstgrepen die worden gesmeed in de tijd die je leeft en voor een bepaalde spanne tijds geldig zijn. Je leeft niet alleen je eigen leven maar ook het leven van je tijd. De kunstgrepen zijn modieus gesteld en van geen blijvende waarde. Wat blijft zijn onze ver verzuilende geesten en angsten die bij groepsnormen een allesbepalende rol spelen. Beide geslachten zouden een portie waanzin kunnen gebruiken. P. Verzett

* Margaretha van Oostenrijk

Ons Erfdeel. Jaargang 35(1992)– [tijdschrift] Ons Erfdeel Azteeks Museum' van Margaretha van Oostenrijk Lauran Toorians' - dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/_ons003199201_01/_ons003199201_01_0186.php

VORIGE VOLGENDE

[p. 727]

Het ‘Azteeks Museum’ van Margaretha van Oostenrijk 
Lauran Toorians

LAURAN TOORIANS 
werd in 1958 geboren te Tilburg. Studeerde geschiedenis en archeologie van Indiaans Amerika aan de R.U. Leiden. Publiceerde naast wetenschappelijk werk o.a. recensies in de dagbladen van de Brabantpers en in het tijdschrift ‘Kruispunt’
Adres: Mozartlaan 623, NL-5011 SP Tilburg

De rijkdommen van de Nieuwe Wereld werden voor het eerst in Europa tastbaar op 5 november 1519. Op die dag arriveerde in de haven van Sevilla het schip waarmee Hernán Cortés een vorstelijk geschenk aan zijn keizer Karel V zond. Voor Cortés was dat een gift van levensbelang. Hij was zonder formele toestemming begonnen aan de verovering van het Mexicaanse Aztekenrijk, en probeerde op deze manier, buiten zijn directe meerderen om, bij de keizer in een goed blaadje te komen. Dat hij daarin slaagde, was voor een deel geluk, maar zal zeker ook te danken zijn geweest aan de kostbaarheid en de pracht van het geschenk dat hij naar Spanje zond.

De officiële inventaris die deze zending begeleidde telt 163 voorwerpen, die zich stuk voor stuk laten benoemen als kunst of kunstambachtelijke produkten. Alleen al aan goud en zilver vertegenwoordigden zij een onvoorstelbare rijkdom. Karel bevond zich op dat moment in Castilië en begin maart 1520 werden de geschenken aan het hof getoond, eerst in Valladolid en daarna opnieuw in Tordesillas.

Later in het voorjaar van 1520 reisde Karel naar de Nederlanden, op weg om zich in Aken tot keizer te laten kronen. Opgehouden door een pestepidemie in Aken verbleef hij van begin juni tot eind oktober in de Zuidelijke Nederlanden. Dat hij bij al dat gereis niet alleen een groot gevolg en zijn staatskas met zich meevoerde, maar zich ook liet vergezellen door zijn kunsten rariteitenverzamelingen, blijkt onder andere uit het dagboek van Albrecht Dürer. Dürer verbleef juist in deze periode in de Nederlanden en kreeg op 27 augustus 1520 toestemming de Azteekse geschenken in Brussel te aanschouwen. Helaas mocht hij niet schetsen en heeft hij nooit nadien uit zijn geheugen getekend wat hij daar zag. Zijn dagboekaantekeningen zijn de meest emotionele, maar inhoudelijk ook de minst informatieve beschrijving die we van deze voorwerpen bezitten.

Daarna verdwijnen de Azteekse schatten enige tijd uit ons beeld, om weer op te duiken op 20 augustus 1523. Op die dag schonk Karel een groot deel van deze kostbare en unieke voorwerpen

Lauran Toorians

over Margaretha van Oostenrijk

Portret van Margaretha van Oostenrijk als jonge weduwe. Toegeschreven aan Bern. van Orley (Foto Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel).

aan zijn bonne Tante et plus que mère, Margaretha van Oostenrijk, die er haar goed voorziene bibliotheek in haar hof te Mechelen mee opsierde. We kunnen stellen dat zij daarmee het eerste Azteeks museum in Europa schiep.

Margaretha

Margaretha van Oostenrijk is ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende vrouwen uit de geschiedenis van de Lage Landen. Van 1507 tot aan haar dood in 1530 regeerde zij de Nederlanden, eerst als regentes namens haar neef Karel van Habsburg, daarna - toen dat neefje tot keizer Karel V was verkozen (‘gekocht’ is een beter woord) - als zijn stadhoudster.

Maar ook daarvoor had zij al het een en ander meegemaakt. In 1480 was zij geboren als dochter van de Habsburgse keizer Maximiliaan I en de Bourgondische erfgename Maria, en nog voor zij drie jaar oud was trouwde de kleine Margaretha al met de Franse kroonprins Karel. Aangezien die jongeheer, twaalf jaar oud, twee maanden na dat huwelijk al koning werd, was Margaretha op haar derde al koningin van Frankrijk. In de politiek van echtgenoot Karel VIII paste het echter beter een goede relatie aan te knopen met het nog zelfstandige hertogdom Bretagne, en in 1491 stuurde hij zijn prille echtgenote dan ook terug naar Vlaanderen en trad hij in het huwelijk met hertogin Anne van Bretagne. Als je elf bent is dat een hard einde van een mooi sprookje.

Het politieke spel ging echter door, en twee jaar later werd Margaretha opnieuw uitgehuwelijkt, deze keer aan de Castiliaanse kroonprins. Dit huwelijk, waarin Margaretha zich waarachtig gelukkig voelde, kwam al na een klein half jaar ten einde doordat een koorts haar oprecht geliefde echtgenoot noodlottig werd. Tot overmaat van ramp beviel zij kort daarna van een dochtertje, dat niet levensvatbaar bleek. Hierna verbleef zij langere tijd in haar geboorteland Vlaanderen, waar zij in 1500 in Gent haar petekind Karel van Habsburg ten doop hield.

In 1501 sloot zij haar laatste huwelijk. Ditmaal was dat met haar leeftijdgenoot Filibert de Schone, hertog van Savoye. Ook dit huwelijk, waarin politieke motieven met innige liefde werden bekroond, hield niet lang stand. Al in

[p. 729]


Binnenhof van Margaretha's paleis in Mechelen. Aquarel van J.B. de Noter, ca. 1780/1785 (Foto Stadsarchief Mechelen).

1504 overleed Filibert. Nog twee jaar bleef Margaretha in Savoye, daarna keerde zij opnieuw - en nu voorgoed - terug naar Vlaanderen, waar zij de opvoeding van haar neefje Karel en zijn zusjes Eleonora, Isabella en Maria ter hand nam. Haar weduwenkleding, met de ken merkende witte, gesteven kap, heeft zij sinds die tijd niet meer afgelegd. Het devies van deze door het leven getekende zesentwintigjarige vrouw luidde fortune infortune fort une, wat gelezen kan worden als ‘het lot maakt één persoon erg ongelukkig’.

Dat deze vrouw, die in haar jeugd al zoveel leed had doorgemaakt, en die na drie huwelijken nog steeds kinderloos was, aan al dat ongeluk niet ten onder ging, getuigt van haar sterke karakter. Zij was intelligent, beschikte over politiek inzicht en een grote diplomatieke vaardigheid, en had een levendige belangstelling voor kunst en cultuur. Eén van de uitingen van die laatste belangstelling vormt haar bibliotheek, die met recht nog steeds beroemd is.

Voor wie geen scheppend kunstenaar is, is een zelf vergaarde bibliotheek misschien wel de best denkbare spiegel van de ziel. In dat opzicht is Margaretha's bibliotheek een waar monument voor een intelligente vrouw met een bewonderenswaardig karakter en een open geest. Midden in het ‘herfsttij der Middeleeuwen’ stond zij tevens aan de wieg van de Renaissance in de Lage Landen; zij las graag ridderverhalen, was dol op koning Arthur en zijn ridders, en hield van muziek, poëzie en het schaakspel. Ook las zij klassieke literatuur, de renaissance auteurs en geleerde werken. Wellicht herkende ze iets van zichzelf in La Cité des Dames van de geleerde Christine de Pisan. Dat ze ook gevoel had voor humor en lichtvoetigheid bewijzen haar exemplaren van de Cent Nouvelles Nouvelles, een soort Bourgondische Decamerone, in 1462 voor Filips de Goede geschreven, en van de Decamerone zelf.

Azteeks Museum

Dat die welvoorziene bibliotheek in het paleis ‘het Hof van Savoye’, aan de huidige Keizerstraat in Mechelen, naast boeken ook een ‘Azteeks museum’ herbergde is nauwelijks be-

[p. 730]

kend. Hoewel de relatie tussen Margaretha en haar neef Karel lang niet altijd volmaakt was, was zij voor de kinderen van haar broer Filips de Schone toch zoveel als een pleegmoeder. Dat persoonlijke waardering en genegenheid een van de motieven is geweest die Karel ertoe deden besluiten deze voorwerpen juist aan zijn tante te schenken lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk.

De inventaris die Margaretha tussen juli 1523 en april 1524 van haar kunst- en boekenbezit liet opstellen is vrij gedetailleerd en vermeldt 77 Indiaanse voorwerpen, gegroepeerd onder het hoofdje Accoustrements de plumes venuz des Indes. Veel van de gegeven beschrijvingen laten zich goed vergelijken met andere overgeleverde beschrijvingen van de voorwerpen die Cortés naar Europa zond. Daarenboven is het zelfs zo dat de inventaris uit Mechelen unieke kennis toevoegt aan wat we over deze eerste Azteekse voorwerpen in Europa weten.

Wie eind 1523 de bibliotheek van het paleis van Margaretha kon binnenwandelen zal ogen tekort zijn gekomen. En het zullen ondanks alles toch beslist niet de boeken geweest zijn, die de aandacht opeisten. De exotische voorwerpen, uitgevoerd in een keur aan kostbare en vreemdsoortige materialen en afkomstig uit een werelddeel waarvan ten tijde van Margaretha's geboorte nog niemand in Europa het bestaan kende, zouden ook een moderne bezoeker nog met stomheid slaan.

Het eerste voorwerp dat vrijwel zeker alle aandacht zou opeisen, was een grote zilveren schijf met een diameter van bijna twee meter, die de maan voorstelde. Bij deze zilveren maan had ook een even grote gouden zon gehoord, en Albrecht Dürer is de laatste ooggetuige die in Brussel beide voorwerpen nog bij elkaar gezien heeft. Het zijn de enige twee voorwerpen die hij in zijn reisdagboek specifiek noemt: ein gancz guldene sonnen, einer ganczen klaffter braith, dessgleichen ein gancz silbern mond, auch also gross. Alleen al door hun omvang maakten deze zon en maan zoveel indruk dat zij in alle overgeleverde beschrijvingen van de eerste zending van Cortés genoemd worden.

In de inventaris van die eerste zending van Cortés is deze gouden zon waarschijnlijk niet voor niets het eerste voorwerp dat genoemd wordt. Er wordt van gezegd dat het een kleine 22 kilogram zwaar was en dat een vijfde ervan de rechtmatige portie voor de keizer zou zijn, maar dat de raad van Cortés' eerste nederzetting in Mexico, Villa Rica de Veracruz, besloten had ook de rest aan zijne majesteit te schenken. De feitelijke beschrijving zegt dat het gaat om vna rueda de oro grande con vna figura de monstruos en ella y labrada toda de follajes (‘een groot gouden wiel met figuren van monsters en geheel bewerkt met bladeren’). Uit een andere beschrijving weten we, dat deze versiering was aangebracht in een repoussé-techniek. Ook de zilveren maan was op een dergelijke manier versierd.

Een gordijn voor de maan

In 1524 blijkt Margaretha in het bezit van de maan, die ongeveer elf kilogram zilver bevatte. De zon lijkt dan al voorgoed ondergegaan, waarschijnlijk in de gloed van een smeltoven. Aan de hand van de diameter en het gewicht kunnen we berekenen dat de schijven elk nog geen halve millimeter dik geweest zullen zijn. Men heeft zich er dan ook over verbaasd hoe deze twee grote schijven kreukvrij bewaard konden worden. De inventarisvermelding van de zilveren maan in Mechelen is de enige die hierover uitsluitsel geeft. De beschrijving luidt

[p. 731]


Met bladgoud opgelegde ‘atlatl’ of speerwerper. Slechts twee exemplaren met bladgoudversiering doorstonden de tand des tijds. Beide bevinden zich in Rome (archeologisch en ethnologisch museum Luigi Pigorini) en maakten al in de zestiende eeuw deel uit van een Italiaanse verzameling.

hier une grant lune d'argent, ronde, garnie de bois à l'entour, painct semées d'estoilles d'or (‘een grote zilveren maan, rondom verstevigd met hout, bezaaid met geschilderde gouden sterren’). Iets verderop in dezelfde inventaris vinden we dan nog une courttine de tafetaf bleu (...), semée d'estoilles d'or, servant devant la lune d'argent (‘een gordijn van blauwe taffeta (...), bezaaid met gouden sterren, dient voor de zilveren maan’).

Van alle details die de inventaris uit Mechelen biedt zijn die over de zilveren maan wellicht de spectaculairste. En minstens zo opmerkelijk is misschien wel dat die maan in Margaretha's inventaris helemaal geen prominente plaats inneemt. Het is een van de laatste voorwerpen die zijn opgenomen, alleen gevolgd door enkele textielen, waaronder het gordijn. Dit zal mede zijn oorzaak vinden in het feit dat de inventaris, net als voor de boeken in de bibliotheek, lijkt uit te gaan van de wijze waarop de voorwerpen in de ruimte waren opgesteld, maar het blijft een opmerkelijk feit.

Andere voorwerpen waren bijvoorbeeld een aantal kledingstukken van katoen, al dan niet versierd met veren en bont, turkooismozaïeken, sieraden, veren waaiers en wapens. Voor een juiste interpretatie van de inventaris zijn close reading en materiaalkennis van groot belang. Zo vermeldt Margaretha's inventaris bijvoorbeeld une espée de petites pierres telles que dessus, la croisée fete à deux agneaux d'or (‘een zwaard van kleine steentjes als boven, het gevest als twee gouden ringen’), wat op het eerste gezicht aangezien zou kunnen worden voor een typisch Azteeks zwaard met obsidiaanklingen. De ‘bovengenoemde’ steentjes heten echter cornaline en dat duidt eer op een turkooismozaïek. In de lijst die de eerste zending van Cortés vergezelde vinden we hoogstwaarschijnlijk ditzelfde voorwerp als vn cetro de pedreria con dos anillos de oro y lo demas plumaje (‘een scepter van steenmozaïek met twee ringen en verder verenwerk’). Beide beschrijvingen samen laten zich interpreteren als een zogenaamde atlatl, het Azteekse woord voor een speerwerper, een wapen waarvan inderdaad kostbare, met mozaïek en bladgoud versierde voorbeelden bekend zijn. De twee ringen dienden om het wapen met twee vingers stevig te kunnen vasthouden, waarbij het wapen diende als een verlengstuk van de arm om zo een speer met extra kracht te kunnen wegslingeren.

Een ander voorwerp dat zich in de beschrijving goed laat herkennen is ‘een groot rond schild, met vier halve medaillons van goud, en een rond (medaillon) in het centrum, omrand met veren’. Ook dit schild was afkomstig uit de zending van Cortés uit 1519. Volgens de inventaris van die zending was het schild aan de achterkant bekleed met jaguarvel, was het middelste medaillon versierd in repoussétechniek en waren de vier halfronde medaillons daar in een kruisvorm omheen geplaatst. De figuur op dit schild is als symbool voor de planeet Venus bekend in het hele Meso-amerikaanse cultuurgebied en staat in de ethnohistorische vakliteratuur bekend als de ‘quincunx’. In de astronomie van Meso-amerika vormden zon, maan en Venus de drie belangrijkste hemellichamen, en het was op hun bewegingen dat de verschillende inheemse kalendersystemen gebaseerd waren.

[p. 732]

We mogen aannemen dat tijdens het bezoek van Durer aan Brussel dit ‘venus-schild’ zich nog in het gezelschap van de door hem beschreven gouden zon en zilveren maan bevond.

Belangrijk aan de inventaris van Margaretha's collectie is ook, dat bij een aantal voorwerpen is aangetekend aan wie zij ze cadeau deed. Zo schonk zij op 6 juli 1528 aan Antoon, hertog van Lotharingen, de hier beschreven atlatl, samen met nog twaalf andere voorwerpen uit de Azteekse collectie. Andere geschenken gingen naar aartsbisschop Albrecht van Mainz en naar Karels zuster Maria van Hongarije. Wat er van deze voorwerpen werd is onduidelijk, evenals van de overige Azteekse voorwerpen die zich in Mechelen bevonden.

Het enige wat we in Margaretha's nalatenschap nog vinden is een set van rijk met goud en zilver versierde misgewaden en een altaarkleed de toille d'Indes, op last van de uitvoerders van haar laatste wil vervaardigd voor de paus. Erg lang is het ‘Azteeks Museum’ in Mechelen dus niet onaangetast gebleven.

Van cultusobject tot rariteit

De voorwerpen die Hernán Cortés in 1519 naar Karel V had verzonden vormden waarschijnlijk een kleine helft van de totale buit die Cortés op dat moment verworven had. Voor een 


Portret van de Azteekse vorst Montezuma, geschilderd in Mexico en zeker sinds 1699 in Florence. Vrij wel alle voorwerpen die de geportretteerde hier op en aan het lichaam draagt zijn ook terug te vinden in de eerste zending die Cortés naar Spanje zond en waarvan een groot deel in het bezit van Margaretha kwam.

groot deel bestond deze zending uit het welkomstgeschenk dat namens de Azteekse vorst Montezuma aan Cortés werd aangeboden, wellicht met de bedoeling om de vreemde invallers af te kopen. Dit welkomstgeschenk bestond in hoofdzaak uit de rituele kleding en parafernalia voor vier goden/priesters. Of Cortés dat gastgeschenk in zijn geheel aan Karel V doorstuurde is niet duidelijk, net zo min als we weten waar en wanneer hij de rest van zijn buit vergaarde of waaruit het deel bestond dat hij voor zichzelf en zijn manschappen hield. Wel is de begeleidende inventarislijst van deze eerste zending bewaard gebleven, en die lijst is gelukkig zeer nauwkeurig.

Ook bij enkele van de kroniekschrijvers over de verovering van Mexico vinden we beschrijvingen van deze voorwerpen, evenals bij enkele

[p. 733]

ooggetuigen die de kostbaarheden meteen na aankomst in Spanje bewonderden. Van al deze voorwerpen is er vrijwel zeker geen enkel bewaard gebleven. Door echter de overgeleverde beschrijvingen zorgvuldig met elkaar, en met Azteekse voorwerpen die wel bewaard bleven, te vergelijken is het mogelijk ons een beeld te vormen van hoe deze zending eruit zag. Daarnaast levert het vergelijken van verschillende inventarissen met dergelijke exotica informatie op over hoe deze voorwerpen over grote delen van Europa verspreid raakten. En dat zegt dan weer niet alleen iets over de belangstelling die deze voorwerpen genoten, maar ook over het functioneren van de netwerken waarlangs kunst en rariteiten in de vroege zestiende eeuw verbreid werden.

Ook aan de hand van Margaretha's verzameling laat zich illustreren hoe moeilijk het is een goed beeld te krijgen van de feitelijke waardering die deze vreemde voorwerpen in Europa ten deel viel. Zo geven twee aantekeningen in de inventaris er blijk van dat Karel V de verzameling in Mechelen nog een keer bezocht, hetgeen op belangstelling lijkt te duiden. Die belangstelling zou ook kunnen worden afgeleid uit het feit dat tijdens dat bezoek twee voorwerpen werden weggenomen. Of dat was als geschenk voor Karel zelf, of voor een onbekende medebezoeker, wordt niet gezegd. Eén van die voorwerpen was een zware zilveren armband, het andere een gouden belletje dat werd afgenomen van een stel scheenbeschermers van bont verenwerk, afgezet met rood hertenleer, en elk versierd met zestien gouden belletjes. Wij zouden dat nu vernielzucht noemen...

In steen gebeeldhouwd

Op twee andere plaatsen in de Nederlanden bevond zich in deze periode aantoonbare belangstelling voor Indiaanse kunstvoorwerpen. In de nalatenschap van Filips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, vinden we in Slot Duurstede Twaelf plumaigen van blauw wit rood ende geluwe verwen. De inventaris van deze nalatenschap werd opgesteld in februari 1529, vijf jaar na het overlijden van de bisschop. In de nazomer van 1521 bevond Filips zich aan het hof van Karel V in Brussel en het is dus mogelijk 

Een van de ‘Indiaanse’ kapitelen in het eerste binnenhof van het prinsbisschoppelijk paleis te Luik.

dat hij dit verenwerk daar ten geschenke kreeg. Zijn belangstelling voor de Nieuwe Wereld was al eerder gebleken toen hij in 1516 - dus nog voor de ontdekking van het MiddenAmerikaanse vasteland - in Brussel de rouwoptocht voor Ferdinand de Katholieke organiseerde. Daarin had hij namelijk ‘op zijn Indiaans’ uitgedoste ruiters laten meerijden.

Daarnaast moet ook kardinaal Everard de la Marck, prins-bisschop van Luik, op zijn minst toegang hebben gehad tot voorwerpen van Indiaanse afkomst. Het nieuwe paleis dat hij in 1526 voor zichzelf in Luik liet bouwen is een van de mooiste renaissancistische gebouwen in de Nederlanden. Het eerste binnenhof - nu helaas als parkeerplaats in gebruik - wordt aan drie zijden omgeven door een arcade waarvan de zuilen rijk gebeeldhouwde kapitelen dragen. Een aantal van deze kapitelen toont maskers en hoofden met verentooien waarvan vrij algemeen wordt aangenomen dat zij naar Az-

[p. 734]

teekse voorbeelden werden ontworpen. Nu onderhield De la Marck weliswaar goede betrekkingen met Karel V en diens stadhoudster Margaretha van Oostenrijk, toch lijkt het erop dat de inspiratie hier via een andere weg tot stand kwam.

Everard de la Marck onderhield namelijk ook zeer vriendschappelijke relaties met kardinaal Georges d'Amboise, die aartsbisschop was van Rouen. En nog afgezien van het feit dat Rouen en de havens aan de noordelijke Normandische kust al sinds 1505 contacten met Brazilië onderhielden (ten behoeve van de import van verfhout), en ook hier dus al een bekendheid met Indiaanse voorwerpen bestond, was deze Georges d'Amboise ook nog de beschermheer van de handelaar, reder en corsair Jean Ango uit Dieppe. Het was uitgerekend deze Jean Ango die in het najaar van 1522 ter hoogte van de Azoren beslag wist te leggen op de derde zending van Cortés naar Spanje. Wat er in Frankrijk met deze buit gebeurde weten we niet, maar dat de kardinaal d'Amboise er zijn deel van kreeg ligt voor de hand. Het grafmonument dat d'Amboise tussen 1516 en 1522 voor zichzelf in Rouen liet vervaardigen bevat enkele maskers die een treffende gelijkenis vertonen met de ‘Azteekse’ kapitelen in Luik.

Zowel Filips van Bourgondië als Georges d'Amboise waren actief als mecenas en verzamelaar. Zij kenden elkaar al sinds de voorbereidingen tot de Liga van Kamerijk (1508), en het is dan ook niet uit te sluiten dat ook Filips' plumaigen via Rouen op Slot Duurstede verzeild zijn geraakt. In dat geval bestaat tevens de mogelijkheid dat deze plumaigen helemaal niet Azteeks waren, maar afkomstig uit Brazilië, net als hoogstwaarschijnlijk de uitdossing voor de ruiters in de rouwstoet van 1516.

Noot:

Een goede en uiterst leesbare biografie van Margaretha is die van Dr. Jane de Iongh, De Hertogin. Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Savooie 1480-1530(Regentessen der Nederlanden I. Amsterdam, 1981). Een handzaam standaardwerk over de ontvangst van Amerikaanse exotica in Europa is dat van Hugh Honour, The New Golden Land. European Images of America from the Discoveries to the Present Time (New York, 1975). Dit boek bevat tevens een zeer uitvoerige bibliografie.

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen toonde van 1 februari tot 31 mei 1992 over ditzelfde thema de tentoonstelling ‘Amerika, bruid van de zon. 500 Jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen’. Hierbij verscheen een uitvoerige catalogus.

N.B. In het BOZAR, te Brussel zal op 20/ 02 / 2019 een expositie openen over het werk van Bernard van Orley. Hij is de schilder die een belangrijk portret van Margartha maakte. Het portret inspireerde tot het schrijven van een gedicht over Margaretha.

op de volle maan heerst uw oogafdruk nog, de politieke voorhuid

u stroopte neer in de lakmoes van uw passie steeds roder kleurde en uw vond uw

liefde in zijn liefde, zijn liefde in uw liefde                                                                                      zo alleen kon het toch zeer afsteken uw wit gesteven

weduwenkap, toen u 24, geen uithuwelijking meer                                                                     toeliet dit wit, in de bladzijden van uw boekenverzameling

in uw verzameling van de Azteken gespiegelde Margaretha, in uw zilveren schijf

met de diameter van twee meter die Dürer beschreef

u hield een replica van de volle daarboven vast in uw kamer, haar schaduwspelen

in het diplomatieke spel, wanneer uw humorvolle lippen                                                                  bewogen, u wist van het kaarsvet op de maan

het afgemeerde licht van die ver scheen over alle bruiden van uw gezicht

                           

  (naar het portret van Margaretha van Oostenrijk door Bernhard van Orley)

* Je hele boek

Ik wilde je koude vaten tijdens de langzame maaltijden aan je tafel. De gezouten taal die niemand uitsprak en in jouw vette vingerafdrukken op het raam achterbleef in je ouderlijk huis. Dat je mompelde dat het was gezien en niet onopgemerkt gebleven. Ik wilde je oote oote boe of demband dembrand, dat je magisch en realistisch voor je uitsprak, waarmee jij de dag aanhief. Ik wilde jouw Eline, waar je lag te kijken naar de wapens. Hoe je zocht naar je eigen methode toen alles je verstikte en mee ging met je literaire clubje naar de Baltische Staten onder leiding van je schrijver die je abonnement op het leven verlengde. En ik wilde je Joseph K., jouw arrestatie en jouw verdediging die leek op een mak paard in Drenthe, dat je niet had ingeschreven op de correcte manier. Waar het buurtschap van je zaak bleef spreken en jij sputterde dat je echt niet wist dat zo de regels. Ik wilde je Tsjitsjikov die jouw doden opschreef zoals je jezelf probeerde te vermeerderen over de ruggen van schijndode wezens. Jouw uitventende constructie. Jouw schijndoden, jouw schijnlevens onder de zon als in een plaatjesboek en ook onder de volle maan die als een zilveren roebel verdween. Ik wilde je uitvreter ook, die de zon wel zag zakken in echt afnemend maar tegenstribbelend vurig licht, dat een bibberige streep over het water trok en de lucht zalmroze kleurde op je gezicht. Wanneer je je eigen naam niet droeg en van anderen at, hun brood en van hun spullen nam en langs velden liep, een gat bezong in een gedicht dat door een borst was geschoten zoals Rimbaud tegenkwam zonder iets van iemand te vragen omdat hij wist dat alles eigenlijk van iedereen – een vergissing werd gemaakt toen een eerste paal in de grond werd geslagen en men besloot dat van hem of haar – de uitvreter die de zon zag zakken bij de brug over de Waal of stond bij de Hef toen de zon als een dove nieuwslezeres en zonder jouw nieuws soepel bleef ondergaan. Dat alles gemakkelijk ging zonder jouw overwegingen wanneer je in het water keek en de diepte schatte, hoe je overwoog een einde te maken maar deze gedachte, je allerlastigste schaap altijd bleef staan. Ik wilde je Schopenhauer. Ik wilde je Wil die vóór alles in jou de automotor soepel liet starten, de verwondering die daarover bij jou bleef, ook al deed je netjes je apk-keuringen, die verwondering iedere keer wanneer je naar je werk reed, over de weg, over de brug, in de file, tijdens die eindeloze reeks, de verwondering die bij je bleef over je immer startende motor, op iedere straat en iedere zijstraat en op iedere minnaar. Je seks wilde ik terwijl je je best deed in het hooi op een zolder en niet op je vloerkleed, ja ik wilde je grijze seks op een ander met de heimelijke afspraken tussen het zweet van een werkend gebouw in, maar liever nog voor jou speciaal je Madam die al nadenkend en groenlicht verspreidend verzuchtte ‘als hij mijn hooi beslapen wilt’, en dat je daarbij je beide testikels gevangen hield in een glanzend goud en open geweven netje zoals in Zomerdagdroom van L.P. Boon die zo’n netje waarschijnlijk zelf nog heeft gedragen. Dat gouden biografische wilde ik ook voor jou in doorsijpelend licht, dat je dat in je eigen leven zou kunnen tegenkomen en nog een keer meemaken. Je oorlogszucht niet in details uitgespeld maar onderdeel van een doorwerkte groots opgezette strategie, wilde ik voor je zoals in de meeste uitgewerkte versie van Oorlog en Vrede, waar je politieke vuilbiljart, je slechte adem volledig in paste en er vanzelf uit opsteeg en weer verdampte. Ik wilde je Zijn en Tijd, je macht en je postmoderne gezwijg in alle kleuren en formaten, je postmoderne gezwijg tijdens je winkelen in de interieurdesignzaken waar de grote altaarkeukens – ik wilde Melville’s klerk Bartleby voor je want jij sprak ook herhaaldelijk uit hoe je ‘liever niet’, tegen je collega’s – liever niet het graniet met een glitter dat oplichtte in de nacht wanneer je een lichtje liet branden van de ijskast en nog wat te eten pakte in het clair-obscur van de nacht. En ik wilde jouw gegijzel van je vrienden, je minnaars en je echtgenotes, ik wilde juist jouw getreiter, ik wilde jouw getrap totdat ze blauw zagen van iets dat jij als een Icarus had aangebracht door in een rechte lijn naar de zon te vliegen, daarbij jouw schaduw op al het onderaardse übervoegend die je op je nakomelingen achterliet, welk dikgelaagd patina in al je verbrandend opsterven zichtbaar werd in wat je werkelijk voor ze over had. Of ik wilde je terugvinden in de Gijsbrecht waar je leefde als een balling in je eigen oord, al was het een Spaanse kust geworden die je twee keer per jaar bezocht, omdat je de zon nodig had die goed voor je botten, en de strijd tegen een Spaanse vorst die zijn vermoorde roofdieren nog eens kuste – het was tegen jouw zin in natuurlijk maar ik wilde voor jou zeker ook je vitamine D. En ik wilde je ene specifieke God die je uitverkoos en dat je daarom vooral Jan Siebelink Siebelinkte, doorappte en ik wilde dat je zei dat het zinvol was en dat zo de cirkel rond en dat jouw Plakkaat van Verlatinge een reden had die jou tevreden stemde en ik wilde je eerste stenen gebouw dat je kantelde toen je niets meer zeker wist. Ik wilde dat je overbleef zonder huis en haard en in een of andere charitatieve instelling jouw deel van je eten in een lauwe kom stond af te wachten in een rij, in een rij met jou erbij. Ik wilde je Nijntje ook, oh ik wilde je Nijntje, dat liefste diertje, voor jou wilde ik het meest abstracte Nijntje dat met de lege x-ogen jou aankeek en met zijn kleertjes goed in iedere gelegenheid paste, zoals jij ’s ochtends je tanden poetste en ’s middags je aangeprezen boekjes las en ’s avonds je gewrichtjes insmeerde, zo’n Nijntje wilde ik voor je; jouw streepjesogen bij het slapen! Jouw streepjesogen bij het slapen na het gapen! Ik wilde voor jou je abstractste Nijntje die in alle tijden alles aan kan en duurde met veel gemak door alles heen, ook wanneer alles afbrokkelde stond Nijntje steeds, met zijn tandenborstel tegen blauwe ochtendlucht opgericht. En ik wilde dat je dacht hoe alles wegebde zoals je vrouw of man, kind of hond, van je wegebbend om niet. Ik wilde de volle tabaksgeur voor je in de schemerige kamer met de lampenkap die behoorde aan Elmers vader, waar de schepen van wereldzeeën ronddraaiden op het linnen van de lamp, dat zijn verlangen zo hevig tegen het licht hield dat de hele kamer een vlonder werd van een tweede leven in de ruimte. Ik wilde jouw Grow Your Own Herbal Remedies en dat de aarde voor jou vruchtbaar zou worden. Ik wilde sowieso het woord ‘vrucht’ voor jou overal te lezen zien staan; op de muren van de Bijenkorf, aan de overkant op de muren van het World Trade Center, op de affiches in de straten en boven de Coolsingel in grote neonletters als Eeuwige Levensversiering, voor jou dit woord op laten lichten, langzaam uitzoomend en weer tevoorschijn bliepend zoals een hartpomp op je kan inwerken en je aan een navel kan laten hangen. Een pompende woordvrucht die moet hebben geklopt in de inborst van Hemingway’s soldaat die vaarwel zei en uit het leger stapte, toen hij haar over het meer roeide terwijl zij de paraplu omhooghield die de wind ving en in de schemer tegen hun natte nachtjassen van het ochtenduur ging liggen en er geen twijfel meer bestond over de veilige Zwitserse kust. Die tocht over het water met je zwangere geliefde wilde ik voor jou ook. En ik wilde je leesbril op een tafel bij een open haard waarin de starende jaren lagen verzameld en de boodschappenlijst nog op tafel nadat je de boodschappen had gedaan in de supermarkt op een overvolle zaterdag. Die je deed in de volgorde van een menu dat je zou maken voor een van je kennissen, te beginnen bij ’t voorafje, eindigend bij ’t nagerechtje dat je die gang maakte door de supermarkt met je wagen kriskras door de ruimte zwiepte omdat je geen logica toepaste en met het recept in gedachten uit De Dikke Van Dam de winkelwagen over de paden stuurde. Ik wilde je vuile afgetrapte schoenen van het voetbalveld die bleven staan bij de deurpost, nooit het pad door het struikgewas durfden op te lopen maar vergingen op de ballencodes van je jaren, op die mat in de winter en de koude die de kou niet meer was. Ik wilde je gelukszoeker met zijn focus, ik wilde je getuur naar de hoofdpersoon alsof hij een advertentie op Marktplaats werd met zijn thematiek die jij herkende. Ik wilde jou in ieder hoofdpersonage, ik wilde al je personages in je drama’s overzichtelijk in een lade van je kast en ik wilde het cliché van je melancholieke blikken via die kast naar buiten waar iets in de verte, waar je hoopte dat iets naar je terug stond te turen. Tot slot wilde ik ook nog jouw ranselen vanwege iemands goedkope taal of ikzelf wilde jou ranselen vanwege iemands zwakke taal, dat zou ook kunnen, ik die jou sloeg terwijl jij ranselde op iemands zwakke taal zou ook kunnen en dat wij samen werkten op iemands zwakke taal. Ik wilde je hele boek lezen, lezer. P. Verzett

* Van de ene dood naar de andere Louis - Ferdinand Céline

Brief aan een dierbare vriend (blz. 41)

En maar kwelen! Het innerlijk van de mens spreekt geen taal, het kan ‘t niet eens. We moeten hem meevoeren langs dit stille panorama en ophouden met dat gezwets. Ons bestaan heeft alleen maar waarde als we stilzwijgend en vertrouwelijk omgaan met mensen en dingen. Wij omschrijven, wij stellen niets vast. Jullie praten allemaal veel te veel. Waar we ‘t over hebben bestaat niet. Dat alles weet je heel goed, beste kerel. Je weet hoe snel 'dat plekje’ waar de dingen zingen en zich blootgeven, bij een beetje, heel klein beetje gebrek aan tact dichtklapt, bezoedeld wordt, stolt en verdwijnt door een blik, een woord of een gebaar. ‘Het’ wordt niet geschonden door grofheden, maar wel door pretentie en koele beredenering. En al zullen ze ik weet niet hoeveel meer minachting voor jou en mij hebben, al worden we duizendmaal ongelukkiger en belachelijker, wat kan het ons schelen. Als de mensen ons op een dag niet weten te vinden, nu of later, in de vertrouwelijke sfeer van het geploeter - dan hebben er geen mensen bestaan die op vertrouwelijke voet stonden met de dingen - alleen maar lafaards en deserteurs, verkondigers van de nederlaag. Ik heb niets met ze te maken, of ze nou tot het volk behoren of niet. Hartelijke groeten, Louis D.

Hulde aan Zola (blz. 25), Artikelen en correspondentie voor 1940

Het geblèr van dictatoren is precies wat enorm veel mensen nu overal nodig hebben met hun obsessie voor voedsel, hun sleur van het dagelijks leven en hun alcohol, die gefrustreerde menigte vraagt erom; en dat alles is stevig verpakt in een geweldig sado-masochistisch narcisme, regelrecht het gevolg van onderzoekingen, experimenten en oprechte sociale gevoelens. Ik hoor vaak over de jeugd praten, maar hun schuld is het niet, de kwaal ligt veel dieper. Trouwens, over de jeugd gesproken, ik zie alleen maar jonge mensen die warmlopen voor borrels, sport, auto’s en alles wat spectaculair is, maar verder is er niets nieuws onder de zon. De jongelui sukkelen, tenminste wat hun ideeën betreft, voor het grootste deel achter de leuterende, moordzuchtige en eeuwig lijntrekkende reservisten van de territoriale troepen aan. We moeten in dat opzicht rechtvaardig blijven en vaststellen dat er geen jeugd bestaat in de romantische betekenis die wij nog aan dit woord toekennen. Al vanaf zijn tiende jaar schijnt het lot van de mens zo ongeveer bepaald te zijn, in ieder geval wat zijn emotionele drijfveren betreft, na die tijd zijn het niets ander mee dan zouteloze herhalingen, hoe langer hoe minder oprecht, hoe langer hoe meer theatraal. Misschien gebeurt er met de ‘beschavingen’wel precies hetzelfde? Ik heb het gevoel dat de onze onwrikbaar vastzit in een ongeneeslijke oorlogspsychose. We leven alleen nog maar voor dat soort nodeloze, allesvernietigende herhalingen. Als we zien met wat voor duffe vooroordelen, grote flauwekul, het allesoverheersende fanatisme van miljoenen zogenaamd ontwikkelde individuen soms gevoed wordt, die in de beste scholen van Europa hun opleiding hebben gekregen, mogen we ons heus wel eens afvragen of de doosdrift van de Mens in zijn maatschappij al niet voorgoed de levensdrift overschaduwt. Of ‘t nu Duitsers, Fransen, Chinezen of Walchijers zijn…Of ze nu in een dictatuur leven of niet! ‘t Zijn alleen maar voorwendsels om lijkje te kunnen spelen.

Ik wil best aannemen dat dit alles te verklaren is uit de doortrapte reacties van het kapitalisme, dat van zich af bijt, of uit de onvoorstelbare ellende. Maar de zaken liggen niet zo eenvoudig en je kunt ze niet zo maar eens tegen elkaar afwegen. Noch de grote ellende, noch de onverdraaglijke druk van de politiek rechtvaardigen de massale stormloop van hele volken tegelijk naar een extreem, agressief en lyrisch nationalisme. Natuurlijk kan men zijn trouwe aanhangers, die ‘t bij voorbaat al roerend ermee eens zijn, op die manier de gebeurtenissen wel verklaren, dezelfde aanhangers die een jaar geleden nog te horen kregen dat de komt van het communisme in Duitsland onvermijdelijk ophanden as. Maar deze liefde voor oorlogen en slachtingen kan niet uitsluitend toegeschreven worden aan veroveringszucht, machtsbegeerte en winstbejag van de leidende klasse. Over deze zaak is alles al uitvoerig gezegd, maar geen mens walgt ervan. het algemeen heersende sadisme van tegenwoordig komt in de eerste plaats vooruit uit een vernietigingsdrang die diep in de Mens huist en vooral in de massa; ‘t is een soort hartstochtelijk, unaniem verlangen naar de dood, waar bijna geen weerstand tegen te bieden valt. We maken er natuurlijk een hoop poespas bij en ontkennen het steeds, maar intussen woekert het verder en je kunt je er des te moeilijker tegen verzetten, omdat het volslagen geruisloos en verborgen gebeurt. (…)

* Het theater van de wreedheid Antonin Artaud

Geen meesterwerken meer (blz. 89)

Het is idioot de massa te verwijten dat zij geen gevoel voor het verhevene heeft, als men het verhevene verwart met een van zijn formele manifestaties die overigens altijd dode manifestaties zijn. En als bijvoorbeeld het hedendaagse publiek Oedipus Rex niet meer begrijpt, durf ik te zeggen dat dit de schuld is van Oedipus Rex en niet van de mensen. In Oedipus Rex is er het thema van de Incest en die gedachte dat de natuur zich van de moraal niets aantrekt; en dat er ergens dwalende krachten zijn waarmee beter rekening gehouden kan worden; of wij die krachten nu noodlot noemen of iets anders. Bovendien is er de aanwezigheid van een pest-epidemie die een fysieke incarnatie van die krachten is. Maar dit alles in de kledij en in een taal die elk contact met het epileptische en lompe ritme van deze tijd verloren hebben. Sophocles spreekt misschien vrijuit maar op een manier die niet langer eigentijds is. Zijn taal is te verfijnd voor dit tijdperk en het lijkt alsof hij ernaast zit. Toch kan een massa die in opschudding wordt gebracht door treinrampen, die aardbevingen, pest, revolutie en oorlog kent; die gevoelig is voor liefdepijnen en angsten, al deze hoge beginselen bereiken en zij vraagt niets liever dan zich daarvan bewust te worden, op voorwaarde evenwel dat men haar eigen taal weet te spreken, en dat het begrip voor die dingen niet tot haar komt via kledij en een ondeugdelijke taal, behorend tot dode tijdperken die men nooit opnieuw zal beleven. De massa zowel van nu als vroeger is belust op het mysterie; zij wil niets liever dan zich bewust worden van de wetten volgens welke het lot zich openbaart en misschien het geheim van zijn verschijningsvormen raden. Laten we de tekstkritiek aan de schoolfrikken overlaten, en de vormkritiek aan de estheten, en erkennen dat wat gezegd is niet meer gezegd hoeft te worden; dat een expressie niet twee keer telt, twee keer leeft; dat elk gesproken woord dood is en slechts werkzaam op het moment dat het wordt uitgesproken, dat een vorm, eenmaal gebruikt, niet langer dient en er slechts om vraagt een andere te zoeken, en dat het theater de enige plek ter wereld is waar een voltrokken gebaar niet kan worden herhaald.

*The power of now Eckart Tolle

Schoonheid komt op in de stilte van je aanwezigheid (blz. 91)

Hoe langer de periode tussen waarnemen en denken, des te meer diepte je als mens krijgt, dat wil zeggen, des te bewuster je bent. Veel mensen zitten zo gevangen in hun denken, dat de schoonheid van de natuur voor hen niet echt bestaat, Ze zeggen misschien ‘wat een mooie bloem’, maar eigenlijk plakken ze er dan alleen maar op mechanische wijze een mentaal etiket op. Omdat ze niet stil, niet aanwezig zijn, zien ze de bloem niet echt en voelen ze de essentie, de heiligheid ervan niet, net zoals ze zichzelf niet echt kennen, hun eigen essentie, hun eigen heiligheid niet voelen. Omdat we in een zozeer door het denken beheerste wereld leven, is het grootste deel van de moderne kunst, architectuur, muziek en literatuur verstoken van schoonheid, van innerlijke essentie. Er zijn maar een paar uitzonderingen. De reden hiervoor is dat de mensen die al deze dingen maken, zich zelfs niet een moment lang van hun verstand kunnen bevrijden. Ze komen dus nooit in contact met die plek in henzelf waar echte creativiteit en schoonheid uit voortkomen. Het aan zichzelf overgelaten verstand maakt monstruositeiten, en niet alleen in kunstgalerieën. Kijk maar eens naar onze stedelijke landschappen en naar industrieterreinen. Geen enkele beschaving voor ons heeft ooit zoveel lelijkheid voortgebracht.